denc!-studio

Een 'Buitenschoolse KinderOpvang' (~BKO) biedt in een pedagogisch verantwoord klimaat opvang aan lagere schoolkinderen voor- en naschools, alsook tijdens schoolvakanties.
Gezien het gebouw in de Meibloemstraat te klein is geworden om aan de vraag te voldoen, heeft de stad Eeklo de voormalige kerk Sint-Jozef in erfpacht genomen. Het gebouw krijgt dus binnenkort een nieuwe invulling; de werken zijn volop in uitvoering.

Eenvoud siert; we zijn te gast.
Het ontwerp toont respect voor de bestaande kerk, gekenmerkt door een circulair grondplan en koepelbekroning.

denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio
denc!-studio

De stad Eeklo ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich zo om minstens 40% minder CO2 uit te stoten op het grondgebied tegen 2030 ten opzichte van 2011. De verbouwing zal bijdragen tot het behalen van de doelstellingen.

Het thermisch isoleren van erfgoed is een interdisciplinaire opgave waarbij cultuurwaarden, bouwfysica, historische materialen en constructies in samenhang opereren. Vanuit bouwfysisch oogpunt geniet buitenisolatie de absolute voorkeur. Koudebruggen kunnen integraal worden ingepakt. Vanuit erfgoedzorg, zou dit echter de eigenheid van het gebouw té sterk aantasten.
We zochten naar een manier om een evenwicht te vinden tussen beide. Na onderzoek bleek het mogelijk om de buitenmuren volledig na te isoleren in de spouw. Het buitenschrijnwerk wordt volledig vervangen door een thermisch hoogwaardige versie.
Het plat dak wordt langs buiten geïsoleerd. De bestaande roofing krijgt een nieuw leven als dampscherm.

denc!-studio

Omdat bij historische gebouwen (erfgoedlijst) de gebouwgerelateerde behoefte-reductie technisch (isolatie, types beglazing/schrijnwerk ed.) onmogelijk even ver doorgezet kan worden als bij nieuwbouw, dient des te efficiënter omgesprongen met de overige mogelijkheden (compartimentering, installatie-gerelateerde behoefte-reductie, efficiënte opwekking,…).

Groene energie, mits zorgvuldig geïnstalleerd, kan op een milieuvriendelijke manier de energetisch iets minder gunstige aspecten van de ruwbouw neutraliseren. We adviseren dan ook zoveel mogelijk hernieuwbare energie in te zetten op een erfgoed-vriendelijke-wijze.
Laten we ervoor zorgen dat de installaties voor alternatieve energie zonder gevolgschade weer kunnen worden verwijderd. Installatietechniek heeft immers een veel korter leven dan het gebouw zelf

denc!-studio

De grote ruimte van de centraalbouw kerk, kent geen dragende tussenmuren noch kolommen.
Metalen vakwerkspanten maken de overspanning. Door een onderliggend plafond waren deze vanuit de kerk niet waarneembaar.

Het bestaande plenum zal in de nieuwe toestand ondermeer plaats bieden aan de ventilatiekanalen. Uit hoofde veiligheid dient een nieuw brandwerend plafond aangebracht.