Team Kampvuur

Menselijke bewoning en begraving laat sporen na in de bodem.
Het gaat over niet meer dan simpele verkleuringen in de bodem. Maar deze sporen wijzen wel op de aanwezigheid van allerlei activiteiten uit het verleden. Waar ooit een paal gefundeerd was, of een kuil werd uitgegraven, rest nu nog steeds een litteken in de grond.
Door de aanwezige vondsten, meestal scherven van aardewerken potten, is het ook mogelijk de sporen te plaatsen in de tijd. Zo kunnen de archeologen de geschiedenis van de plek reconstrueren.

Team Kampvuur

Naar aanleiding van het geplande cohousingproject GECCO werd reeds eind 2018 een preventief archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.
Hiertoe legden de archeologen 2m brede proefsleuven aan om de 15m. Al snel werd duidelijk dat er nog vroegmiddeleeuwse sporen onder de bovenste laag grond zaten.
Het is niet de eerste keer dat er vroegmiddeleeuwse resten worden gevonden in Gentbrugge, maar het is wel de eerste keer dat enkele boerderij-erven op een grote schaal zullen worden blootgelegd.

Team Kampvuur

Op 11 maart startte een team archeologen van De Logi & Hoorne in Gentbrugge met de verdere opgravingen. De werken zullen ongeveer een zestal weken duren.
Op basis van het vooronderzoek verwacht het team een vroegmiddeleeuws gehucht, met verschillende boerderijen die ergens tussen de 7de en de 9de eeuw dateren.
Deze boerderijen bestaan meestal uit een hoofdgebouw, waarvan enkel de diepste palen zijn bewaard, enkele bijgebouwen en kuilen en een waterput.
De volgende weken zullen duidelijk maken hoe deze nederzetting er uitzag zo’n 1200 jaar geleden.

Wil je de vorderingen van de archeologen volgen? Surf dan naar de facebookpagina of kijk op www.dl-h.be.

Team Kampvuur

Ondertussen hebben ook de bewoners niet stil zitten.
Het terrein werd opgeruimd; zieke en minder waardevolle bomen werden gerooid. Ze vormen de grondstof voor een nieuwe takkenwal.

Team Kampvuur

De te behouden, waardevolle bomen werden gemarkeerd en beschermd.

Team Kampvuur

De architectuur van COHOUSING GECCO wordt verzorgd door TEAM KAMPVUUR, een samenwerkingsverband van het architecten- en studiebureau DENC-STUDIO, DHOOGE&MEGANCK ir-architecten en DAIDALOS-PEUTZ.
De groepsbegeleiding is in handen van COHOUSING PROJECTS. BOSTOEN zal de uitvoering verzorgen.