denc!-studio

In Vlaanderen hebben we een traditie van ruimte innemen. Het aandeel verharde ruimte is groot en het neemt nog elke dag toe. Dit leidt onder meer tot stijgend overstromingsgevaar, hitte-eilanden en dalende biodiversiteit.
Met ontharden hebben we minder ervaring. Om een inhaalbeweging te maken is de Vlaamse Regering gestart met een nieuw traject dat zowel op het terrein onthardingen wil realiseren, als op overkoepelend en beleidsniveau aan kennisopbouw wil doen en hieruit leren.

Een commissie van deskundigen selecteerde 23 projecten uit de meer dan 300 voorstellen die werden ingediend na de projectoproep "Proeftuinen ontharding". Cohousing GUMMARUSHOF mag als “quick win project” rekenen op 100’000€ subsidie.
De speelkoer van de voormalige Sint-Gummarusschool, met aanpalende parochiekerk, zal worden onthard en omgevormd tot een groene collectieve binnentuin. Er wordt sterk ingezet op ecologie, hergebruik van water en van het ontharde materiaal, alsook het openstellen van de toekomstige binnentuin en kerkruimte voor buurt- en andere socio-culturele organisaties.

denc!-studio

Eerder deze maand werd het project ook 5’000€ steun toegekend binnen het programma ‘Klimaatneutrale buurten en initiatieven’, hetwelke Mechelaars steunt en stimuleert om samen te werken rond de klimaatproblematiek. Dit kan zijn door het uitwerken van een sensibiliserende actie, maar ook door een project op te zetten dat rechtstreeks bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelstellingen van de stad. De verschillende woonunits van het cohousingproject GUMMARUSHOF zullen individuele warmtepompen krijgen, aangesloten op een gezamenlijke warmtenet. Zonnepanelen zullen stroom leveren. De ervaringen zullen worden gedeeld.