denc!-studio

De binnenstedelijke site was meer dan 100 jaar een vak- en technische school (~VTS Vrije Technische Scholen). Na een periode van beperkt gebruik, sloot de school definitief de deuren in juni 2008.
Omwille van de historische waarde, de strategische ligging en de nabijheid van de cultuursite, nam de stad Sint-Niklaas in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie (dienst Grootstedenbeleid) en Interwaas het initiatief voor de verwerving van de site (in 2011) en de opmaak van een masterplan.

Het door NERO opgemaakte masterplan organiseert zich rond 3 pleinen en voorziet in een gevarieerd woonprogramma.
Waardevol historisch patrimonium krijgt eerherstel
. Een aantal oude gebouwen wordt grondig gerenoveerd en herbestemd. Door de sloop van kwaliteitsarme constructies komt ook ruimte vrij voor ingegroende pleinenen nieuwbouw sociale huisvesting. Dat alles resulteert in een aanbod van een 60-tal woongelegenheden van diverse types.

denc!-studio

Heden is de werf gestart van het voormalige "fabieksgebouw".
Gezien het verbouwen van een monument tot sociale woningbouw vrij uniek is, was een gezonde dosis procesbereidheid en volharding nodig.

denc!-studio

Bewust zijnde dat bij de verbouwing van een geklasseerd monument een vrijstelling kan worden bekomen inzake globaal E-peil, willen de opdrachtgever én de ontwerpers toch een energetisch performant eindresultaat nastreven. Het is immers geen goed idee om de bewoners op te zadelen met hoge verbruikskosten. Er dient toekomstgericht gedacht.

De architectenbureaus DENC!-STUDIO, VOLT en BLAF stelden hun creativiteit ten dienste betaalbaarheid én respect voor het monument.

Het ontwerp schuift een soort nieuwbouw tegen/in het fabrieksgebouw, waarbij de bestaande verdieping kan worden gevrijwaard van woonprogrammatie.

Door de bovenverdieping niet te moeten isoleren kan het best respect worden getoond voor het monument. Zowel de gevel als het tongewelf zijn immers geklasseerd.
Buitenisolatie is uit den boze. Binnenisolatie is evenwel ook moeilijk, gezien de metalen trekkers der spanten juist hun aansluiting met de muur vinden d.m.v. natuursteen consoles. Deze consoles wegbergen in een laag isolatie is vanuit erfgoed oogpunt niet aanvaardbaar.

De woningen zijn vrij repetitief en compact ontworpen. De aanbouw past binnen de 45° regel in het RUP.

Wat uitzonderlijk is aan een sociale woning is de extra ruimte, de wintertuin die polyvalent kan ingezet worden. De ruimte vormt een energetische buffer naar het geïsoleerd volume. Tussenschotten worden geplaatst tot een beperkte hoogte waardoor het perspectief op de tongewelven blijft bestaan. Met deze ingreep wordt er respectvol omgegaan met het beschermd gebouw maar ook met de bouwbaarheid van een sociale woning.
De leefruimtes worden zoveel mogelijk zuid- en pleingericht. Achtertuinen worden bereikbaar gemaakt voor de fiets.