De eerste plannen voor de sociale woonwijk De Werve Hoef dateren al van een hele tijd geleden. Al in 2008/2009 werd een eerste ontwerp getekend, op basis waarvan een eerste fase werd gebouwd.
Die eerste fase is gelegen tegen de Merksemsebaan en omvat 40 sociale koopwoningen, 22 sociale huurwoningen en enkele handelspanden.

Met het aantreden van een nieuwe bestuursploeg in de gemeente Wijnegem, groeide de overtuiging dat de plannen wat ambitie missen.
In samenwerking met de terreineigenaar De Ideale Woning werd een nieuwe ambitienota uitgewerkt. De grote principes werden in 2014 tijdens een eerste inspraakmoment met de buurt afgetoetst.
Uit die eerste bevraging bleek de vraag naar een buurtpark, volkstuintjes, veel groene speelruimte voor de kinderen, een goede ontsluiting voor de woonwijk en een buffer voor het geluid van de Houtlaan. De ambitienota werd enkele maanden later omgevormd tot een conceptnota, die als basis diende voor een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester.
De Open Oproep werd gelanceerd op 8 april 2015 en ging op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een masterplan voor een duurzame woonwijk.
Begin 2016 werd ons team (Collectief Noord Architecten, Lama landschapsarchitecten, DENC!-STUDIO, Common Ground en EVA-international) als laureaat aangesteld
.

In de loop van 2016 en 2017 werden de verschillende onderdelen van het masterplan verdiept en uitgewerkt. Er werd een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de opdrachtgever (De Ideale Woning), vertegenwoordigers van de gemeente (schepenen en ambtenaren) en - naargelang het onderwerp - verschillende specialisten. Er werden thematische werkvergaderingen georganiseerd rond participatie, collectieve dorpslandbouw, mobiliteit en akoestiek, grondbeheer, groenaanleg en fasering, architectuur, wonen en duurzaamheid.

Van groot belang was het participatietraject. Ter gelegenheid van de aanstelling van het ontwerpteam werd een persvoorstelling georganiseerd. Rond dezelfde tijd werden ook de buurt en de toekomstige bewoners van de woonwijk nog eens bevraagd in ’t Gasthuis. Het project kreeg tweemaal een plaats op de woonbeurs in Wijnegem en werd gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden, Gecoro en de adviesraad voor Ruimtelijke Ordening.
Na het doorlopen van het hele traject en op basis van de vele bevindingen plus reacties uit de participatiemomenten, werd het masterplan aangepast en geoptimaliseerd.

Het nieuwe masterplan voor de duurzame woonwijk ‘De Werve Hoef’ voorziet in een 300tal wooneenheden met de nadruk op collectief wonen, circulaire economie en duurzaam productielandschap.