Via voorkooprecht kwam de Sociale HuisvestingsMaatschappij ABC in het bezit van het pand op de kop van Meulestede, in het van noorden van stedelijk Gent.
Gezien de huidige indeling onverenigbaar bleek met de eisen inzake sociale huisvesting, werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven voor een een vervangingsbouw.
De aansluitende bebouwing is niet homogeen.
Hoewel het materiaalgebruik wel vrij uniform is, zijn de verschillende woningen volumetrisch divers: 2 bouwlagen met hellend dak, 2.5 bouwlagen met mansardedak, 3 bouwlagen met plat dak,…

Het voorzien in een aaneengesloten bebouwing, leek ons de enige gepaste manier om het bouwblok mooi af te bouwen; het 'lange horizontale hoekgebouw’ afwerken met een ‘kop’ een meerwaarde.
Om intern meer licht en ruimte te creëren beperken we de bouwdiepte langs de kant van de Meulesteedsesteenweg tot ~8m.
Een passerelle in het binnengebied zorgt er enerzijds voor dat de achtergevels gevoelsmatig nog iets verder van elkaar komen te liggen. Anderzijds biedt dit ook een eenvoudige oplossing voor de organisatie van de horizontale circulatie.

Uniek is de driehoekige vorm van het perceel.
Elke gevel krijgt hiermee een troef: aan de overkant van de Meulesteedsesteenweg ligt het Meulestedeparkje; vanaf de Meulestedekaai is er zicht op het Kanaal De Lieve; de kopse gevel kijkt dan weer uit over het Redersplein.
Er werd gekozen voor een architectuur die niet exuberant is, maar zich sober integreert in de omgeving.

De Raad van Bestuur van ABC kroonde in zitting van 20 september 2018 onze wedstrijdinzending tot laureaat.
In de komende weken en maanden zal onze eerste insteek, in samenspraak met ondermeer de stadsdiensten, verder worden verfijnd.