denc!-studio

De site op de hoek van de Kerkhoflei en de Vrouwvlietstraat te Mechelen zal binnenkort het cohousingsproject “GUMMARUSHOF” huisvesten.
Naast de aanwezigheid van diverse gemeenschappelijke ruimtes, zullen alle bewoners er een eigen en volledige uitgeruste private woonunit krijgen in de voormalige schoolgebouwen.

De 4’860m² grote site omhelst een aaneenschakeling van zeer verscheiden bouwentiteiten, opgetrokken tussen 1925 en 1965.
Aan de zijde van de Kerkhoflei bevinden zich een rijwoning, pastorijwoning, atelierruimte en de voormalige Parochiekerk Sint-Gummarus. Een hoekgebouw maakt verbinding met de vleugel van de meisjesschool aan de Vrouwvlietstraat. Helemaal aan het uiteinde, tevens de achterzijde van de site, sluit de laagbouw van de jongensschool de sequentie af.

denc!-studio

Om wat meer samenhang te kunnen creëren, werd aan de zijde van het binnengebied voorzien in een bindende voorzetstructuur.
Het potentieel van deze ingreep kan nauwelijks worden onderschat.
Voor de hoger gelegen woonunits van de meisjesschool, functioneert de voorzetstructuur in de eerste plaats als buitenpasserelle, ter toegang én vluchtweg. Verder krijgt iedere woonunit er een buitenterras met zicht op het groen.
Voor de gelijkvloerse woonunits vormen de voorzetstructuur en bodembedekkers een overgangsgradiënt tussen de private woonunits en het collectieve binnengebied. Dit zowel voor de voormalige meisjes- als jongensvleugel.
In het front van de voorzetstructuur kunnen zonneweringsdoeken worden voorzien. Deze specifieke oplossing weet oververhitting te temperen, zonder het vrije zicht op het binnengebied te moeten opofferen.
De kroonlijst van de voorzetstructuur valt niet samen met deze van de bestaande gebouwen, noch nieuwe optoppingen. Hierdoor blijft de gelaagdheid oud/nieuw beter afleesbaar en krijgt de aanblik een meer speels karakter.