Herbestemmen van waardevol erfgoed is meer dan een nieuwe inhoud geven aan een hoop oude stenen.
De uitdaging bestaat er in een nieuw evenwicht te vinden, dat enerzijds de historische en architecturale waarden respecteert en anderzijds vertrekt van wat mens en maatschappij op vandaag nodig hebben.
Het realiseren van een origineel concept, met een hedendaags gebruik en een authentieke beleving kunnen aan het erfgoed weer perspectief bieden op een rijk en bestendig nieuw leven.

De bestaande Sint-Jozefkerk te Eeklo wordt gekenmerkt door één grote rechthoekige ruimte, zonder beuken. Het rond het altaar georganiseerde circulaire grondplan, met oplopende bankenrijen en koepelbekroning, evoceert een sacrale dimensie. Dergelijke gecentraliseerde plattegronden vertonen ook belangrijke gelijkenissen met theaters. De liturgie wordt er “gevierd” op een “podium” naar welk alle zitplaatsen gericht zijn.

We hebben er in het ontwerp voor gekozen de planorganisatie rond een middelpunt, geaccentueerd door een zenitale daglichtlichtinjectie, aan te houden.
De eerste bankenrijen zullen worden behouden. De leef-” en “bewegings”-vloeren werken als het ware als balkons, uitziend over de centrale ruimte.
Alternerende functies, medegebruik en ruimtelijke aanpasbaarheid zijn sleutelbegrippen in de herbestemming.

Eenvoud siert; we zijn te gast.

denc!-studio