denc-studio

PLAATS

  • BE | O-VL | DENDERMONDE

PROGRAMMA

  • gemengd programma: kantoor woonmaatschappij + buurtondersteunende functies

OPDRACHTGEVER

  • STEK92

OPDRACHT DENC-STUDIO

  • masterplanning

STATUS

  • voorontwerp

STEK92

Vanaf 1 januari 2023 vormen de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de sociale verhuur-kantoren (SVK’s) één woonactor: de woonmaatschappij.

De afgelopen maanden ondertekenden de sociale huisvestingsmaatschappijen De Volkswoningen, Volkswelzijn en Hulp in Woningnood een samenwerkingsovereenkomst, dewelke zal leiden tot een volwaardige fusie. Ook SBK-Dendermonde (Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde ) en sociaal verhuurkantoor SVK Woonaksent kunnen de woonmaatschappij versterken.
De werknaam van de nieuwe woonmaatschappij luidt: STEK92.

De nieuwe woonmaatschappij wordt de unieke partner om samen met de lokale besturen het sociaal woonbeleid van de gemeenten vorm te geven.
Ze heeft een solide basis met ongeveer 3.000 woningen.

denc-studio

Door samenvoeging van de bestaande personeelsploegen biedt de woonmaatschappij werk aan een 45-tal werknemers. Dit aantal kan mettertijd nog uitbreiden, afhankelijk van de steeds toenemende en bijkomende opdrachten die op maatschappelijk vlak worden toebedeeld (opvang vluchtelingen, opdracht inzake reactiveren van sociale huurders op de arbeidsmarkt, aanklampend sociaal werk, …).
De fusiepartners vinden het belangrijk vanuit één centraal kantoor te kunnen werken (met lokale antennes).
Gezien de bestaande kantoren te klein zijn is de nieuwe woonmaatschappij op zoek naar een nieuwe thuis, gelegen in Dendermonde én in (de buurt van) een sociale woonwijk. De wijk Serbos biedt hiervoor de meeste kansen.
DENC-STUDIO werkt een masterplan uit.

denc-studio