PLAATS

  • BE | O-VL | DEINZE

PROGRAMMA

  • gemengd | hoofdzakelijk residentieel

OPDRACHTGEVER

  • MATEXI PROJECTS nv

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • architectuur (in teamverband: i.s.m. 360architecten)
  • studies duurzaamheid (in teamverband: i.s.m. 3E)

STATUS

  • finalist kandidatuur/architectuurwedstrijd

ENERGIE

  • BEN

AWARDS

  • 2017: derde laureaat competitie (in team) STADSGASSITE DEINZE
G2

WONEN TUSSEN STAD EN LANDSCHAP

De stad Deinze heeft de laatste jaren een ijzersterke reputatie en kunde opgebouwd in kwalitatieve stadsplanning, waarbij grondige studies hebben geleid tot doordachte strategische keuzes. Deze beleidskeuzes werpen nu zichtbaar vruchten af: oa. met de realisaties van het Dienstencentrum, de publieke ruimte rondom de Leie en in de nabije toekomst het Cultureel Centrum. Wezenlijk in de globale visie in Deinze, is dat kernversterking wordt gekoppeld aan een duidelijke wil om de link van de stad met het Leielandschap – zowel water als de groenstructuren – verder uit te bouwen. Waar eertijds de Leie en haar landschap vaak een achterkant waren van de centrumbebouwing, worden ze nu kwaliteits- en beeldbepalende elementen in een echt stadslandschap.

G2

BOUWEN IN HET OEVERLANDSCHAP

Ons wedstrijdontwerp formuleert de ambitie het oeverlandschap van de voormalige Leiemeander te verbreden over de volledige site. We spreken niet langer over bouwvelden met bufferstroken en een groen lint aan het water, maar over een ruim groen landschap waarin de nieuwe gebouwen opgetrokken worden. Om deze ambitie waar te maken hebben we de footprint van de nieuwe gebouwen compact gehouden en een belangrijk deel van de bouwzones gereserveerd voor open ruimte en groen.

De strategische inplanting van de gebouwen garandeert open doorzichten vanaf de Tolpoortstraat en een directe relatie tussen alle nieuwe wooneenheden en het oeverlandschap. Ook voor de aangrenzende percelen werkt deze aanpak genererend: nieuwe ontwikkelingen op de Rode Kruis-site of aanpalende percelen, zoals de oude Kaarsfabriek, en de uitbouw van de museumsite genieten over de landschapskamers heen van gekaderde zichten op water en groen.

Centraal nemen de volumes extra hoogte en vormen zo bescheiden landmarks naar de stadsmeander: twee slanke hoogte-accenten van zes en negen bouwlagen tekenen zich af ten opzichte van een stedelijke plint met een referentiehoogte van drie bouwlagen. De bouwhoogte wordt bewust beperkt tot middelhoogbouw. Zo vermijden we complexe brandbestrijdingsscenario’s, dubbele circulatiekernen en bijhorende hogere bouwkost ten voordele van een betaalbaar woonaanbod.

De impact van de bouwvolumes op het vlak van schaduw, wind, neerslag en akoestiek werd nauwlettend onderzocht. Door de lage basisplint en de centrale opstelling van de torens wordt een hinderlijke schaduw naar de buren vermeden. Het meanderend verloop van de volumes helpt om het omgevingsgeluid afkomstig van de ringweg af te schermen en creëert aangename stilteplekken in het binnengebied. Inpandige galerijen bieden bewoners en passanten bescherming tegen regen en valwinden van de hogere volumes.

G2

COLLECTIEVE LANDSCHAPSTUIN

Het ensemble gevormd door de nieuwe en bestaande gebouwen omarmt een ruime collectieve landschapstuin. Elk van de wooneenheden heeft een directe toegang tot deze gemeenschappelijke groenruimte zonder verkeersruimtes te moeten passeren. Alle grondgebonden woningen krijgen private tuinterrassen, die rechtstreeks op de collectieve tuin aansluiten.