Hilde Christiaens

PLAATS

  • BE | O-VL | Gent

PROGRAMMA

  • herbestemmingsonderzoek gemengd programma

OPDRACHTGEVER

  • Universiteit Gent

OPDRACHT DENC-STUDIO

  • duurzaamheidsadvies

GUNNING

  • laureaat vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

STATUS

  • opgeleverd

AWARDS

  • 2022: eerste laureaat (in team) herbestemmingsonderzoek ROMMELAERE INSTITUUT GENT

HERBESTEMMINGSONDERZOEK

Eind 2021 heeft de Universiteit Gent beslist om de toenmalig lopende restauratie-studie (uitgevoerd door Lava architecten en Team Van Meer) van het Rommelaere-instituut stop te zetten. Desondanks de nauwe band die de Universiteit heeft met het Rommelaere Instituut bleken de noodzakelijke investeringen (grondige restauratie / renovatie met hoge kost inzake technologische ingrepen, toegankelijkheidsingrepen en brandveiligheidsaanpak) niet haalbaar voor de Universiteit in verhouding tot het beoogde programma.
De Universiteit Gent beoogt om die redenen een herbestemming gedragen door externen onder de vorm van een erfpacht of dergelijke op lange termijn.

Het doel van het herbestemmingsonderzoek is door een grondige studie tot een aantal herbestemmingsscenario's te komen voor het erfgoedpand, zodat één (of meerdere) kandidaat op basis van een degelijk onderbouwd dossier de keuze kan maken het pand op een duurzame wijze te restaureren en er een nieuwe functie aan kan geven tegen de voorwaarden die door een participatief proces moet bepaald worden. Bij voorkeur heeft de nieuwe functie een maatschappelijke meerwaarde.

Het complex bestaat uit drie verschillende instituten (A. Instituut voor hygiëne, bacteriologie en gerechtelijke geneeskunde; B. Fysiologisch instituut; C. Farmacodynamisch Instituut). De drie instituten werden ontworpen door stadsarchitect Louis Cloquet eind 19de eeuw, met een bruto oppervlakte van 11.285m² (ca. 8.500m² netto). Deze monumentale historische gebouwen, in de binnenstad van Gent, staan bekend om hun kleurrijke gevels en vormen een toonbeeld van de Vlaamse neogotiek met vooruitstrevende technologische detailleringen.

Hilde Christiaens
Hilde Christiaens

TEAM

AWARDS

  • 2022: eerste laureaat (in team) herbestemmingsonderzoek ROMMELAERE INSTITUUT GENT