PLAATS

  • BE | W-VL | LENDELEDE

PROGRAMMA

  • residentieel | sociale huisvesting

OPDRACHTGEVER

  • sociale huisvestingsmaatschappij

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • architectuur

STATUS

  • architectuurwedstrijd

ENERGIE

  • BEN

BESTAANDE STRAATBEELD

In het bestaande straatbeeld vinden we in hoofdzaak particuliere individueel afleesbare eengezinswoningen met een zadeldak, gematerialiseerd in rood-bruin baksteenparament en wit buitenschrijnwerk. De inplanting wisselt van ‘tegenaan de straat’ tot ‘dieper terugliggend’. De bouwhoogte blijft beperkt tot één bouwlaag met hellend dak tot maximaal twee bouwlagen met hellend dak.

denc!-studio

IN ANTWOORD OP DE CONTEXT

In antwoord op deze context en vanuit onze visie op ruimtelijk rendement kiezen we voor rijwoningen, met halfopen woningen op de kop. De knusse, compacte eengezinswoning blijft het uitgangspunt, op schaal van de straat.

Binnen de zoektocht naar een geschikte schakeling werd rekening gehouden met de beoogde differentiatie aan gezinnen. De hoekwoningen, met derde gevel, werden gereserveerd voor de grootste gezinnen. Ze genieten niet alleen van extra licht en zicht, maar krijgen ook een zijdelingse groenstrook.

De kleinere gezinnen hebben iets minder tuin, maar genieten dan weer van een gezellig voortuintje, een aangename overgang tussen privaat en publiek.

Eenheid zoeken we in een uniforme materialisatie en kleurkeuze. In relatie tot het straatbeeld kiezen we voor rood-bruine recuperatie bakstenen in combinatie wit buitenschrijnwerk.

Toch kiezen we niet voor een ‘eenheidsworst’, een zuivere repetitie. We brengen een beeldkwaliteit met zachte differentiatie.
De dieptewerking in de gevelvlakken, de dwarse plaatsing van de hellende daken en de positionering van de regenbuizen op de woningscheiding introduceren een verticale gevelgeleding. De articulatie van de voordeur en de slimme toepassing van texturen, versterken de lezing van de individuele woning. De bewoners zullen kunnen spreken over ‘mijn huis’.

CLOSE BUT NO CIGAR

De voorstellen werden beoordeeld door een zevenkoppige jury.
Ons ontwerp wist op basis van de stedenbouwkundige en architecturale evaluatie de eerste plaats weg te kapen.

Overeenkomstig het bestek tellen drie van de zeven woningen elk drie slaapkamers (voor 5 personen); de overige vier woningen beschikken over elk 4 slaapkamers (voor 6 personen).
We raamden de BEN-woningen (Bijna-Energie-Neutraal) op gemiddeld 178'867€ excl. btw (93.3% van de FS3-tabel). Dit inclusief duurdere plaatfundering, regenwaterput, warmtepomp, PV-installatie, terras, fietsenstalling en carport (bestekvoorwaarde).
Twee concullega's beloofden goedkoper te kunnen bouwen alsook tegen een lager ereloon. De opdracht werd ons derhalve niet gegund. Sportief wensen we de laureaat proficiat.