PLAATS

 • BE | O-VL | SINT-AMANDSBER

PROGRAMMA

 • ~1.9ha woonerf | nieuwbouw | residentieel

OPDRACHTGEVER

 • SOGENT + THV LIJNMOLENSTRAAT GENT

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • architectuur 32 ggw (in team met BLAF)
 • studies technieken
 • studies energie
 • EPB-verslaggeving

GUNNING

 • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd

STATUS

 • opgeleverd 2019

BOUWKOST (excl. btw en erelonen)

 • in totaliteit: ~5.4M€

ENERGIE

 • beschermd volume: 383,15 - 651,30 m³
 • bruto vloeroppervlakte: 123,20 – 213,50 m²
 • E-peil: E9 – E47 (alstoen norm max. E60)
 • K peil: K19 – K29 (alstoen norm max. K40)
 • EPB-energiekengetal verwarming: 10 – 29 kWh/m².jr
 • Ugem (incl. buitenschrijnwerk) 0,22 – 0,34 W/m²K
 • luchtdichting n50: 0.36 – 0.94 h-1
 • zonwering: screens: Fc-waarde 11%
 • ventilatie: sysD; warmterecuperatie; zomer-bypass
 • verw + sww: hoofdzakelijk warmtepomptechnologie
 • hernieuwbare energie: 2.86 – 5.6 kWp
 • diversiteit laag-energie + BEN + passief + nulenergie

CONTEXT

De 1.9ha grote site omvat in totaliteit 45 woongelegenheden (10 sociale woongelegenheden, 32 projectwoningen en 3 woningen onder particulier opdrachtgeverschap).
Het autonoom gemeentebedrijf SOGENT, eigenaar van de site, ging medio 2012 op zoek naar een private partner, ter verlening van een opstalrecht tot ontwikkeling van de 32 projectwoningen.
De THV LIJNMOLENSTRAAT GENT werd, mede onder begeleiding van het samenwerkingsverband DENC!-STUDIO + BLAF, als laureaat aangeduid.

denc!-studio

Van de projectwoningen worden er 11 onder de noemer “bescheiden” en de overige als ‘marktconform’ aangeboden. Al woningen zijn gericht op gezinnen, hebben minstens drie slaapkamers en een eigen tuin.

De bescheiden woningen presenteren een interessante prijs-kwaliteit verhouding. Ze zijn betaalbaaromdat het ontwerp- en bouwproces gekenmerkt wordt door enerzijds het rationaliseren, optimaliseren en verstandig aanwenden van de belangrijkste kostenparameters (bouwconcept, oppervlakte-organisatie, grondgebruik, parkeeroplossing,…) en anderzijds door het kostenbewust bepalen van andere parameters zoals materiaalgebruik, comfortniveau, afwerkingskwaliteit,… waarbij degelijkheid en duurzaamheid steeds centraal blijven staan.

Rekening houdende met een ABEX-indexatie, mocht de verkoopprijs maximaal 250’000€ bedragen, in afgewerkte staat, incl. grondaandeel, incl. alle ontwikkelingskosten, excl. btw en registratierechten.

Onder coördinatie van SOGENT, werden de bescheiden woningen toegewezen aan gezinnen die voldoen aan een aantal criteria op basis van hun inkomen-, woon- en gezinssituatie.

denc!-studio

Het gevarieerd woningaanbod biedt zowel rijwoningen, halfopen bebouwingen als vrijstaande woningen. Om genoeg diversiteit te voorzien in de architectuur van de woningen, werden vier basistypes ontworpen: een luifelwoning, een moduluswoning, een parkwoning en een terraswoning.

De kopers krijgen een afgemeten kans tot personalisatie. Zo kunnen de modulus-woningen bijvoorbeeld worden opgetopt of uitgebreid achteraan.

WONEN IN HET GROEN

De stedenbouwkundige opzet is een een hedendaagse afgeleide van het eeuwenoude “beluik”, waarbij een centraal “erf” de woningen er rond verbindt en waarbij de open ruimte door de bewoners in gebruik informeel kan worden toegeëigend.

denc!-studio
denc!-studio

De bestaande hoogstammige bomen werden maximaal geïntegreerd in het ontwerp; extra groen werd aangeplant.
Een blauwgroen netwerk werd gerealiseerd door toevoeging van wadi’s ter verzameling en buffering van het hemelwater. Dit netwerk werd gekoppeld aan het publiek domein en vormt tevens een fysieke grens ten opzichte van de straat en verharding, wat wildparkeren onmogelijk maakt.

denc!-studio

MOBILITEIT

De site is dicht bij de stad gelegen. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer hebben voorrang op ander gemotoriseerd verkeer.

denc!-studio

Het parkerenwerd zo veel mogelijk gebundeld om het openbaar domein maximaal autovrij te houden. De groene zone centraal in het projectgebied wordt beschouwd als een overgangszone tussen het publieke domein en de zuidelijke gerichte woningen aan de noordelijke rand. Hierlangs is wel nog een stuk verharding (karrenspoor) voorzien om verhuisbewegingen, laden- en lossen te vergemakkelijken.

Het centrale buurtpark zal, ten behoeve een goede doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers, worden verbonden met de achterliggende straat.
Het buurtparkzelf zal door zijn hoogteverschillen en speelse verharding dienst doen als stapsteen in het stedelijk speelweefsel.

De kruiwagenpaadjes aan de achterzijdes van de geschakelde woningen dragen bij tot de uitbouw van een traag netwerk. Bewoners kunnen hierdoor met de fiets op een praktische manier hun woningen bereiken.

ENERGETISCH PERFORMANT

Alle woningen voldoen minstens aan de standaard voor lage-energiewoningen. Voor 13 woningen, incl. alle bescheiden woningen, werd de passiefstandaard gehaald.
Via optiepakketten konden de marktconforme woningen verder upgraden. De E-peilen variëren van 9 tot 47 (alstoen norm max. E60); de K-peilen van 19 tot 29 (alstoen norm max. K40).