Luc Roymans

PLAATS

 • BE | O-VL | GENT

PROGRAMMA

 • nieuwbouw | residentieel | eengezinswoningen

OPDRACHTGEVER

 • particulier

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • architectuur
 • studies technieken
 • studies energie
 • EPB-verslaggeving

GUNNING

 • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd

STATUS

 • voorlopige oplevering 2008-2017

BOUWKOST (excl. btw en erelonen)

 • totaliteit >3M€; gespreid over diverse deelprojecten
 • 1’000 à 1’300€/m² (wisselend per particulier; i.f.v. gebouwgrootte, programma, energiescenario, afwerkingsgraad, zelfwerk…)

ENERGIE

 • variatie van norm-, alover laagenergie- tot passiefhuis- én nulenergiewoningen (E 7 tot 59; K 14 tot 40).
 • diverse laagenergie-, passiefhuis- en nulenergie-certificaten

PUBLICATIES

 • “Wastelands en krotten omvormen tot stedelijke woonkavels” , GentCement , okt 2013
 • “Stedelijke woonkavels Gent - 10/10” , A+ 221 , Peter Vanden Abeele , dec 2009 / jan 2010
 • “Stedelijke woonkavels in Gent - 10 kavels, 10 projecten” , Dimension nr 11 , Philip Willaert , jan/feb/mrt 2009

AWARDS

 • 2012: finalist "THE BLUE HOUSE" competitie voor "duurzaam en betaalbaar bouwen"

CONTEXT

Het “AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent” (heden SOGENT genaamd) heeft zich ondermeer tot doel gesteld elk jaar een aantal betaalbare woonkavels in de (binnen)stad aan te bieden voor het bouwen van nieuwe woningen die aan de eisen van het hedendaagse jonge gezin beantwoorden. Daartoe werd het proefproject ‘Stedelijke woonkavels’ in het leven geroepen met de financiële steun van het ‘programma huisvesting Federaal Grootstedenbeleid’.

Het Stadsontwikkelingsbedrijf gaat op permanente basis op zoek naar geschikte, onderbenutte bouwlocaties. Na aankoop en sanering worden deze kavels verkocht aan kandidaat-kopers, na een toewijzingsprocedure.

De gezinnen kunnen kiezen uit een vaste architectenpool. De architecten werden door een vakjury geselecteerd - na een door het Stadsontwikkelingsbedrijf uitgeschreven wedstrijd. De vernieuwende visie, esthetiek, architecturale kwaliteit, duurzaamheid, functionaliteit en flexibiliteit van het ontwerp waren de voornaamste criteria.

Door de wedstrijdorganisatie werd een “begeleidingsteam” (BT) opgericht met als doel de kwaliteiten, op basis waarvan de ontwerpen werden geselecteerd, blijvend te waarborgen tot diep in de realisatie.

Oa ter bewaking van de sleutelmomenten en ter garantie een globale architecturale beeldkwaliteit, stond dit BT in voor de coördinatie van de individuele dossiers. Het BT was samengesteld uit werknemers van SOGENT, alsook de diensten “Architectuur” en “Stedenbouw & Ruimtelijke planning” van de stad.

De percelen verspreiden zich over gehele Stad Gent.

De woningen liggen in leuke buurten, volop in evolutie. Er zijn speelpleintjes voor de kinderen; werk en school liggen op fietsafstand.

VERKOOPBAAR BOUWEN

Van de in de eerst pool verkochte percelen kozen nagenoeg 50% van de kopers voor DENC!-STUDIO als architect. Bij rondvraag, bleek onze verkoopbaarheid in hoofdzaak toe te schrijven aan:

 • onze specialisatie en volhardendheid in duurzaam bouwen;
 • onze aandacht voor flexibiliteit en aanpasbaarheid, leefbaarheid en luisterbereidheid. DENC!-STUDIO wou geen droge kant-en-klare oplossingaanreiken, waarbij woningen hun bewoners een keurslijf aanmeten, maar wou de bewoners juist stimuleren om een eigen manier van wonen te zoeken: “architectuur als medium, dat iets kan genereren: mensen aanzetten tot initiatief”. De architectuur moest in staat zijn verschillende sociale patronen en leefstijlen te incorporeren;
 • een aangename architectuur, zonder te vervallen in exuberante planschikkingen.

DIVERSITEIT

In tegenstelling tot bepaalde andere stadsontwikkelingsbedrijven, koos SOGENT er in dit kavelproject voor op de gronden eerst te verkopen om uiteindelijk de particulieren dan zelf te laten verder ontwikkelen.

Meerdere kopers kozen DENC!-STUDIO uit de architectenpool. De bij sommigen ontstane vrees dat alle woningen hierdoor zouden verglijden in een weinig persoonlijke monotone "eenheidsworst", bleek ongegrond. We merken een boeiende diversiteit door variërende plantypologiën-&groottes | gevelmaterialen, -texturen & -kleuren | bouwwijzes | energiescenario’s,…

De ene zette meer in op zelfwerk, een ander zocht dan weer besparingen in het “samen bouwen (zelfde aannemers) met zijn buren”.

Velen wilden de prijs drukken; andere stelden dan weer energiezuinigheid prioritair. De E-peilen variëren E7 tot E59; de K-peilen van K14 tot K40).

Luc Roymans