denc-studio

PLAATS

 • BE | O-VL | GENT

PROGRAMMA

 • vervangingsbouw Heernislaan 55-62 te Gent
 • sociale huisvesting: 2 woningen (1x type1/2, 1x type 2/3) + 12 appartement (5x type 1/2, 6x type 2/3, 1x type 3/4)

OPDRACHTGEVER

 • ABC cvba (heden WoninGent cvba)

OPDRACHT DENC-STUDIO

 • architectuur (“volledige opdracht”)
 • studies technieken
 • EPB- en ventilatieverslaggeving

GUNNING

 • laureaat kandidatuur

STATUS

 • bouwaanvraag 01/2019; bouwvergunning: 05/2019
 • start uitvoering 10/2020; voorlopige oplevering: 10/2022

ENERGIE

 • BEN

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

 • “Denc!-studio integreert zon in sociale huisvesting” , Architectura , Niels Rouvrois , jun 2018

AWARDS

 • 2018: eerste laureaat competitie sociale huisvesting HEERNIS GENT

CONTEXT

In zijn bestaande toestand was het perceel aan de Heernislaan bebouwd met een meergezinswoning (6 appartementen volgens het vergunningenregister) en een toonzaal op het gelijkvloers. Achterliggend vonden we een bergplaats.
Iedere vierkante meter was bebouwd; op de site was geen sprietje groen te bespeuren.

denc!-studio

Via voorkooprecht kwam het pand 'Heernislaan 55-62 Gent' in handen van de sociale huisvestingsmaatschappij ABC.
Gezien de bestaande indeling niet voldeed aan de wensen van de sociale huisvestingsmaatschappij, werd een besloten wedstrijd uitgeschreven voor een vervangingsbouw. Drie kandidaten werden om een ontwerp gevraagd. DENC-STUDIO werd als laureaat aangesteld.

denc!-studio
denc-studio

De nieuwbouwmogelijkheden werden bepaald door het BPA Binnenstad nr 126 – Deel Heernis.

ORGANISATIE VAN HET WOONVELD

Ons ontwerpteam heeft zich naar best vermogen geschikt naar de stedenbouwkundige voorschriften, de bestaande context en de randvoorwaarden, meegegeven door de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de stad Gent.
De dienst schatte het aantal realiseerbare woonentiteiten op ca. 12; daar waar de aanbestedende overheid ABC cvba in het bestek de creatie van minimaal 14 wooneenheden vooropstelde.

denc-studio

LEVENDIG EN ZONGERICHT

De collectieve tuin levert een belangrijke bijdrage.
Door in de tuinzone t.h.v. het steegje een pergola-constructie te voorzien worden de twee woningen geconnecteerd met het appartementsgebouw.
Een afgemeten transparantie laat een gefilterde blik op de collectieve binnentuin. Deze aanpak verbetert de ruimtelijke condities van het beluikje aanzienlijk (voorheen aldaar een visueel hard afgesloten bergplaats) en creëert alzo ook een meerwaarde voor de nabije buren.

Mede om akoestische redenen keert het appartementsgebouw zich iets meer af van de drukke Heernislaan en spoorweg. De terrassen zijn zuidwest georiënteerd.
De “binnen”gevels rond de tuin zien we niet als “achtergevels”, maar als volwaardige façades.
De stalen materialisatie en frisse kleur van de pergola sluiten aan bij de terras-voorzetstructuur en ballustrades van het appartementsgebouw.

denc-studio
denc-studio