Reelsoon

PLAATS

  • BE | VL-BR | TERVUREN

PROGRAMMA

  • gebiedsontwikkeling | gemengd - hoofdzakelijk residentieel

OPDRACHTGEVER

  • DMI Vastgoed

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • masterplanning
  • architectuur
  • studies duurzaamheid

STATUS

  • kandidatuur/architectuurwedstrijd i.s.m. buro voor vrije ruimte
Reelsoon

Het GITO Tervuren mocht bij de start van het schooljaar 2017-2018 nieuwe, door Stéphane Beel Architecten ontworpen, schoolgebouwen betrekken.
Hierdoor kwam de voormalige GITO-site (gelegen tussen de Brusselsesteenweg en de Puttestraat) leeg te staan, vragend om een nieuwe hoogwaardige invulling.

Reelsoon

De Brusselsesteenweg vormt een belangrijke as in de overgang van het dense centrum naar de bredere open Tervurenlaan.
Ter hoogte van het projectgebied zijn volwaardige centrumfuncties (~ handelsruimten) niet op hun plaats; wijkondersteunende functies (~ kinderdagverblijf, co-working plekken) kunnen dan weer een meerwaarde betekenen.
Prioritair heeft het nieuwe project een residentieel karakter, bestaande uit een mix aan woontypologieën.
Een zekere densiteit is noodzakelijk en bouwt verder op de logica ingezet door voorgaande projecten in de omgeving.

Tussen de Brusselsesteenweg en de Puttestraat meten we een hoogteverschil van 6m.
Door het centrale pad door het projectgebied heen-en-weer te laten slingeren, wordt de fietser afgeremd. Het geregeld verleggen van de visuele focus, nodigt uit kennis te maken met de diverse pleintjes met groen karakter.
De tot in detail uitgewerkte doorwaadbaarheid moet de publieke ruimte tot ontmoetingsplek verheffen en vermijden dat het nieuwe project een afgezonderd eiland in de wijk zou gaan vormen.
De groenpolen aan de beide startpunten (pleinpark aan de Brusselsesteenweg en speelbos aan de Puttestraat) ondersteunen het uitnodigend karakter van de doorsteek. De passanten zullen het pad als 'publiek toegankelijk ervaren'.

Voldoende afstand t.a.v. de gelijkvloerse terrassen, alsook oordeelkundige gepositioneerde groenstructuren, verzekeren de privacy van de bewoners.

De hoofdtoegangen van de bouwblokken liggen vlot leesbaar langsheen het hoofdpad.
De afgeronde hoeken van de bouwblokken ondersteunen het zacht doorwaadbare karakter van het pad.

Reelsoon

De aanbieding gebeurde onder de vorm van een openbare verkoop met onderhandelingsprocedure.

De jury bekroonde onze duurzaamheidsvisie met de maximum score 10/10. Ook qua "maatschappelijke meerwaarde" kreeg onze inschrijving met 9/10 de meest punten toebedeeld.
Het project werd toegewezen aan de hoogste bieder.