Nanopixel

PLAATS

  • BE | O-VL | GENT

PROGRAMMA

  • nieuwbouw | gebiedsontwikkeling | gemengd - hoofdzakelijk residentieel

OPDRACHTGEVER

  • THV IMMPACT+BPI

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • architectuur (i.s.m. BAUMSCHLAGER& EBERLE | AWG | BLAF)
  • studies duurzaamheid (i.s.m. DAIDALOS)

STATUS

  • finalist kandidatuur/architectuurwedstrijd

AWARDS

  • 2015: derde laureaat competitie (in team) FABIOLALAAN GENT

GLOBALE ONTWIKKELING

De ontwikkeling van de gronden aan de Koningin Fabiolalaan kadert in de globale ontwikkeling van de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters. Het station en haar onmiddellijke omgeving zijn ruim een eeuw oud en aan een grondige vernieuwing toe. Om alle grote werken die daarmee gepaard gaan in goede banen te leiden, werd het Project Gent-Sint-Pieters in het leven geroepen.

Sogent en de Stad Gent willen met het project Fabiolalaan een nieuw, volwaardig, leefbaar en geïntegreerd stadsdeel creëren. De toekomstige wijk moet gemengd, divers en kwalitatief zijn, een plek waar vele toekomstige Gentenaars met plezier zullen wonen, verblijven en werken.

Torens markeren de nieuwe ontwikkeling in het stadslandschap, een ambitie die teruggaat naar een glorierijk historisch verleden. Ze vormen een ensemble met de modernistische torens aan de watersportbaan en de drie kerken in het centrum.
Torens zijn bakens in de stad, ze nemen deel aan de ordening en betekenis van de stedelijke ruimte. Ze hebben een verbindende rol, geen afsluitende. Een project neemt plaats in, privatiseert oppervlakte, maar geeft betekenis terug.

Alle partners, zo ook DENC!-STUDIO, gaven elk vanuit hun discipline én ervaring mee vorm aan het masterplan. De eindregie werd verzorgd door AWG en Baselandscape.

URBAN VILLA'S

Inzake architectuur stond DENC!-STUDIO, samen met BLAF, in voor het ontwerp van de vier urban villa’s. Deze werden parallel ingeplant, met de zijgevels loodrecht op de Fabiolalaan. Uit ruimtelijk ontwerpend onderzoek bleek dat hierdoor de visuele openheid tussen de Fabiolalaan en het rinkhoutpad zo maximaal mogelijk blijft. Langs de Fabiolalaan werden lichte variaties in de voorbouwlijn gehanteerd. Dit ter versterking van het solitaire karakter van de vier gebouwen. Het parkkarakter krijgt de overhand op een rigide rooilijn die veeleer het kenmerk is van een andere soort stedelijk weefsel.

Een 45°-enveloppe ten opzichte van de bestaande rooilijn van de laan garandeert voldoende licht, bezonning en privacy voor de bestaande bebouwing.

De materialisatie sluit aan bij het totaalbeeld van de site. Lichte baksteentinten, ruw beton en hout geven de volumes een robuust en natuurlijk karakter tegen de groene setting. De tektoniek van de gevels is rustig en logisch waardoor de gebouwen zich sereen nestelen in het groen. De materialen worden ingezet volgens hun structurele eigenschappen, en bepalen mee de gevelgrafiek en –compositie, zoals dit ook gebeurt in de baksteenarchitectuur uit het interbellum die de Rijsenbergwijk kenmerkt. Subtiele verspringingen in de gevelmuren zorgen voor schaduwlijnen die de hoogte van de gebouwen breken, en verbeelden de suggestie dat de gebouwen een zo klein mogelijke footprint willen maken.

DUURZAAMHEID

DENC!-STUDIO en DAIDALOS introduceerden de “Duurzaamheidsmeter Gent" als ontwerpinstrument. Vanaf de prille start werden diverse experten ingezet om geïntegreerde beslissingen mogelijk te maken over alle pijlers van de duurzaamheidsmeter.