denc!-studio

PLAATS

 • BE | O-VL | GENTBRUGGE

PROGRAMMA

 • gebiedsontwikkeling | herbestemming | ecowijk
 • nieuwbouw | residentieel

OPDRACHTGEVER

 • "Ecowijk" vennootschap-in-oprichting, vertegenwoordigd door BSI en HKPM

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • ondersteuning masterplanning, typologische woononderzoek, beeldkwaliteitsplan, kwaliteitsbewaking inzake duurzaamheid
 • architectuur (i.s.m. AREAL | BONTINCK): ~7’000m²BVO

GUNNING

 • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd
 • verkavelingsaanvraag vergund

STATUS

 • verkavelingsaanvraag: 2016
 • schetsontwerp architectuur: 2016

AWARDS

 • 2014: eerste laureaat (in team) competitie “stedenbouwkundige studieopdracht AA GENT OUD (voormalig Jules Ottenstadium)”

VOORGESCHIEDENIS

In Gentbrugge, aan de Bruiloftstraat, bevond zich tot enkele jaren geleden het Jules Ottenstadion. Hier had voetbalclub KAA GENT haar sportieve stek.

Gezien het Ottenstadion te klein én verouderd waren geworden, ging de voetbalclub samen met de Stad Gent in 2000 op zoek naar een nieuwe plek voor een moderne voetbaltempel. Ook het feit dat het stadion middenin een woonbuurt lag, was - gezien de noodzaak tot uitbreiding - niet langer ideaal. De Stad Gent kocht het Ottenstadion en vond voor de club een nieuwe locatie. In 2013 kon KAA GENT het nieuwe voetbalseizoen starten in de Ghelamco Arena.
SOGENT startte na de verhuis van KAA GENT al snel met de sloop van de oude voetbaltempel.

De hockey- en tennisclub LA GANTOISE, gevestigd naast het Jules Ottenstadion in de Tennisstraat, sloot op haar beurt een akkoord af met de projectontwikkelaar DE MIDDENSTIP voor de verkoop van haar gronden. LA GANTOISE verhuist naar een nieuwe site langs de Watersportbaan.

Door het vertrek van de sportclubs, kwam er in Gentbrugge een gebied van ~5 hectare vrij.
SOGENT en de projectontwikkelaar DE MIDDENSTIP zullen er in de komende jaren, elk op hun deel, woningen laten optrekken.
D.m.v. een door BUUR opgemaakt inrichtingsplan, wordt een overkoepelde integrale en kwalitatieve visie voor de wijk nagestreefd.

DOEL

Het doel is de realisatie van een kwalitatieve woonwijk, dewelke een schoolvoorbeeld zou moeten worden van hedendaagse en duurzame stadsontwikkeling inzake energie, mobiliteit en woontypologie.

Er wordt een alomvattend duurzaamheidsconcept nagestreefd, hetwelke zal worden gekwantificeerd a.d.h.v. een BREEAM Communities certificatie.
Als ambitie wordt het niveau “outstanding” vooropgesteld.

Er zal ondermeer worden ingezet op:
“interactie met de bewoners”, “ondersteunen van de lokale economie”, “minimaliseren van impact op de omgeving”, “welzijn van de bewoners”, “energie-efficiëntie”, een “groene leefomgeving” en “duurzaam transport”.

BUUR

De wijk wordt gestructureerd rond een centraal wijkpark. In het parkontwerp worden referenties naar de sportgeschiedenis van de site opgenomen, als speelse elementen langs het zogenaamde ‘Gantoisepad’. Brede parkarmen sluiten aan op de omgeving, met directe linken naar het openbaar vervoer en de omliggende fietsassen. Twee pleintjes worden opgeladen met buurtgerichte functies, zoals een buurtschuur, kinderopvang, coworking kantoren en lokale handel. De wijk is integraal autovrij, waardoor het beeld van een klassieke straat plaatsmaakt voor kindvriendelijke groene ruimtes. De woningen geven aan de achterzijde uit op collectieve binnenhoven, met pluktuinen in gemeenschappelijk beheer. De duurzame ambities worden ook op technisch niveau ingevuld, met een collectief energiesysteem, integrale waterbuffering en een ecologisch verantwoorde groeninrichting. Het parkeren gebeurt integraal ondergronds; de lagere parkeerratio wordt gecompenseerd door deelauto’s, deelfietsen en andere faciliteiten.

WONINGBOUW

Zowel SOGENT als projectontwikkelaar DE MIDDENSTIP zullen elk op hun stuk grond, woningen laten bouwen. De verkoop van de woningen zal door beide partners apart gebeuren. Een nog niet gekende private partner van SOGENT zal instaan voor de verkoop van de woningen op het ‘voetbaldeel’ en DE MIDDENSTIP voor dat op het ‘tennis- en hockeydeel’.

Via een variatie aan woontypologieën zal een breed en divers publiek aanspreken worden aangesproken: van starters, over gezinnen, tot ouderen.
De mogelijkheden zijn legio: studio’s, grondgebonden woningen tot integraal toegankelijke appartementen…. 1/2/3-slpk-units, hoek- versus doorzonunits… inpandige, uitpandige, collectieve terrassen,… Ook enkele nieuwere woonvormen zullen niet worden geschuwd.
Er wordt een stedelijke densiteit beoogd van 50à60won/ha.

Tussen de gebouwen zullen we een mix vinden van publiek, collectief en privaat groen zijn.

denc!-studio