denc-studio

PLAATS

  • BE | O-VL | GENT

PROGRAMMA

  • budgetwonen

OPDRACHTGEVER

  • Maatschap "Steenoven+Alheembouw" (kandidaat private partner PPS met sogent)

OPDRACHT DENC-STUDIO

  • architectuur (i.s.m. BLAF)
  • studies duurzaamheid
  • studies technieken
  • EPB- en ventilatieverslaggeving

STATUS

  • mededingingsprocedure met onderhandeling

NAAR EEN BETAALBARE HUURMARKT

Voor de hoogste inkomens zijn er geen woonproblemen, alleen maar keuzeproblemen.
Gezien de groei van het aantal huishoudens sneller is gaan stijgen dan de groei van het woningpark, is een zekere schaarste ontstaan op de markt. Mede hierdoor zijn de woningprijzen gestegen en staat de betaalbaarheid onder druk.
De nood aan betaalbaar wonen laat zich niet alleen voelen in de koopmarkt, maar evenzeer in de huurmarkt. Het aantal kwalitatieve huurwoningen in de stad daalt, terwijl de huurprijzen stijgen.

Medio 2021 schreef sogent, in de zoektocht naar een private partner, een "mededingingsprocedure met onderhandeling" uit.
In samenwerking met Huuringent vzw wordt op het perceel Z1o* de bouw van een meergezinswoning beoogd die het aanbod aan kwalitatieve budgethuurappartementen binnen de stad moet versterken.
Gezien beleidsmatig de nood hoog is om snel en structureel werk te maken van een vergroting van dit aanbod, wordt geambieerd om de eerste steenlegging van dit project nog deze legislatuur te laten plaatsvinden.

GESELECTEERD VOOR DE TWEEDE FASE

Ter kandidatuur verenigden de projectontwikkelaars STEENOVEN en ALHEEMBOUW zich in een maatschap.
DENC-STUDIO en BLAF verenigden zich als architect. De bureaus werkten reeds diverse projecten samen uit en zijn ook beiden vertrouwd met de context van de Oude Dokken.

Het gegeven dat de Stad Gent een deel van haar grondposities (bouwveld Z1o*) wil inzetten als hefboom: door grond in portefeuille te houden (of in casu over te dragen naar sogent) en mee betaalbaarheid te ondersteunen via erfpacht, zien wij als voorbeeldstellend. Deze innovatieve ingesteldheid boeit en motiveert ons enorm.

De raad van bestuur van sogent selecteerde in november 2021 ons team ter deelname aan de tweede fase. Eind mei 2022 werd het bestek gepubliceerd. Eind september 2022 dienden we een projectvoorstel in. De jury is voorzien eind november 2022. We zien er naar uit.

TEAM