Nanopixel

PLAATS

 • BE | O-VL | GENTBRUGGE

PROGRAMMA

 • nieuwbouw | ~4.5ha brownfieldontwikkeling | residentieel

OPDRACHTGEVER

 • RE-VIVE

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • architectuur (i.s.m. WES | CAAN | HUB | BURO II + ARCHI I)
 • studies technieken
 • studies energie
 • EPB-verslaggeving

STATUS

 • voorlopige oplevering: 2015/2016

ENERGIE

 • laag-energie + BEN + passief + nulenergie
 • E-peil: 2-53 (alstoen norm max. E70)
 • K-peil: 18-24 (alstoen norm max. K40)
 • beschermd volume: 487-807 m³
 • bruto vloeroppervlakte: 158-259 m²
 • EPB-NEBverw: 10-37 kWh/m².jr (norm max. 70)
 • Ugem (incl. buitenschrijnwerk): 0.22-0.31 W/m²K
 • luchtdichtheid n50: 0.27-1.37 h-1
 • zonwering: manuele screens
 • ventilatie: sysD; warmterecuperatie; zomer-bypass
 • verw + sww: lucht/water-warmtepomp
 • hernieuwbare energie: 2.6-5.2kWp PV, warmtepomp

BROWNFIELD CONTEXT

Tot 2002 was op deze site de staaldraadtrekkerij TREILLARMÉ, een afdeling van de Trefil Arbed-groep, gevestigd.
Na het faillissement van de fabriek raakte de site in verval. Ze verloederde tot een lelijke stadskanker.
Zowel de grond als het grondwater, bleken zwaar vervuild (~ olie en zware metalen) door de voormalige industriële activiteiten.

"Stadskankers transformeren naar frisse en duurzame leefomgevingen, met maatschappelijk en ecologisch rendement", dit is de dagdagelijkse ambitie van Re-Vive. Het buitenbeentje onder de ontwikkelaars concentreert zich op brownfield-sites, braakliggende terreinen en verlaten gebouwen in plaats van onontgonnen gebied of greenfields.
De bodem werd gesaneerd en de voormalige gebouwen, met asbest, voorzichtig gesloopt.

MASTERPLAN

In het masterplan werd niet minder dan 1.5ha aan park voorzien. Naast appartementen en woningen, werden ook een aantal kleinschalige kantoren geïntegreerd op de kop van de wijk. Een groene promenade slingert doorheen de wijk.
De woonzone is autoluw en enkel toegankelijk voor voertuigen van de bewoners. Door de ligging en ingeperkte voertuigencirculatie krijgt deze woonzone een privaat karakter. Alle woningen genieten een dubbele ontsluiting: een adressering aan de straat- of binnenpleinzijde, alsook een tuinontsluiting d.m.v. een kruiwagenpaadje.
De integrale duurzaamheidvan de wijk stond centraal in het planningsvraagstuk; energetisch werden alle woningen passief of lage-energie opgeleverd.

Luc Roymans
denc!-studio
Luc Roymans
denc!-studio

OPWAARDERING

Om de bewoners beter bij de oude fabriekssite en het toekomstige project te kunnen betrekken, werd in aanloop naar de bouwactiviteiten een tijdelijke installatie gebouwd. De buurt kon er picknicken aan de nieuwe tafels, een potje voetballen of een opleiding tuinieren volgen in één van de moestuintjes.

Vandaag is de duurzame herbestemming, mede gezien de voormalige impact van het desolate gebied en het woningtekort in de directe omgeving, een echte opsteker.
De bewoners hebben er niet alleen een duurzame woning gekocht; ze blijken er inmiddels een hechte gemeenschap te vormen. Zo verenigde een groep geëngageerde buurtbewoners zich in een vzw ‘Den Draad’. Met initiatieven als ‘De Kortste Keten’ brengen ze gezonde en verse voeding onder de aandacht, bevorderen ze contacten tussen buurtbewoners en bevorderen ze sociale cohesie.
In afwachting van een laatste fase hebben de bewoners, op de kop van de woningrij fase 3, een nog braakliggend stukje grond ingericht als gemeenschappelijke moestuin. Het initiatief werd bekroond met een ‘Buurtmaker’ prijs.
Verder genieten ze ook een ecologische speeltuin (met gebruik van recuperatiemateriaal) en een composthoek.

denc!-studio