denc!-studio

PLAATS

  • BE | O-VL | SINT-NIKLAAS

PROGRAMMA

  • sociale huisvesting

OPDRACHTGEVER

  • Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting SNMH

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • masterplan op bouwveld
  • architectuur
  • techniekenstudies

GUNNING

  • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd

STATUS

  • opgeleverd

BOUWKOST (excl. btw en erelonen)

  • eindafrekening: 5’487’990.42€ (~97,33% van FS3)

PUBLICATIES

AWARDS

  • 2017: eerste laureaat competitie sociale huisvesting CLEMENTWIJK VELD 18 SINT-NIKLAAS

“UMIAK” | EEN PLEK VOOR GROTE GEZINNEN

In de noordelijke stadsrand van Sint-Niklaas wordt de bestaande Clementwijk uitgebreid met een duurzame groene woonwijk. In een eerste fase zal Clementwijk² plaats bieden aan 400 energiezuinige woningen bestemd voor verschillende bewonersgroepen en een 4 ha groot park. De infrastructuurwerken werden in 2014 door Aclagro uitgevoerd en in 2015 voorlopig opgeleverd.
Voor dit project bestaat een samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas, de Waasse Landmaatschappij, de SNMH, Matexi en het stadsbestuur.

Teneinde een goede spreiding en differentiatie in bewoning te kunnen realiseren, werden de percelen onder de verschillende bouwpartners toegewezen volgens een in het masterplan opgenomen verdeelsleutel.
Bij de inplanting van de woonvelden is rekening gehouden met het bestaande landschap: de grachten blijven bestaan; de woonvelden komen op de bolakkers.

denc!-studio

LAUREAAT

In mei 2017 schreef de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting SNMH een beperkte offertevraag uit voor de bouw van minimaal 32 woongelegenheden op Veld 18, alsook de inrichting van het binnengebied.

Met enige fierheid kunnen wij aankondigen dat de jury ons unaniem als laureaat heeft aangestipt en dat de RvB van de SNMH het advies van de jury heeft gevolgd door DENC!-STUDIO te gunnen.

Volgens de jury had ons ontwerp "(...) het meeste oog voor duurzaamheid, voor de eisen van het beeldkwaliteitsplan, voor de uitwerking van de visie voor het binnenplein en voor de doorwaarbaarheid van het project (...)".