Joris Bourgeois

PLAATS

 • BE | ANT | STABROEK

PROGRAMMA

 • residentieel

OPDRACHTGEVER

 • THV IMMPACT VASTGOED + OBJECTIEF VASTGOED

OPDRACHT DENC!-STUDIO

 • masterplan op bouwveld (i.s.m. LV-architecten)
 • architectuur (i.s.m. LV-architecten)
 • EPB-verslaggeving

GUNNING

 • laureaat kandidatuur/architectuurwedstrijd

STATUS

 • in uitvoering

ENERGIE

 • BEN

PUBLICATIES

 • “Kleinschalig wonen onder de kerktoren in 't Nieuw Begijnhof” , GVA , Erik Vandewalle , dec 2016

AWARDS

 • 2016: eerste laureaat (in team) competitie CATHARINA STABROEK

SITUERING

Het centrumgebied van Stabroek is volop in ontwikkeling. De gemeente wenst in te spelen op een aantal ruimtelijke opportuniteiten die zich aandienen en heeft opdracht gegeven aan “IGEAN dienstverlening” om hieraan mee vorm te geven.

In dit kader heeft IGEAN dienstverlening een aantal gronden aangekocht, gelegen aan de Sint-Catharinakerk, dit tussen het kerkplein en Begijnhof. Daar bovenop zal de gemeente na desaffectatie een deel van het huidige plein overgedragen aan IGEAN. Samen gaat het over een gebied van ongeveer 4’272m². De zone ligt langs drie zijden aan een uitgeruste weg.

OPROEP

Er werd een oproep gelanceerd naar kandidaat-projectontwikkelaars.

Het voorwerp van de oproep betrof het opmaken van een kwalitatief sterk invulbouwconcept waarbij elementen als de architecturale kwaliteit, de inpassing in de omgeving, het materiaalgebruik, de aandacht voor duurzaamheid en een strikte timing belangrijke elementen vormden, samen met de prijs die de projectontwikkelaar voor de grond zal bieden.

IMMPACT VASTGOED en OBJECTIEF VASTGOED sloegen de handen in elkaar als ontwikkelaar en hebben samen met ontwerpers LV-architecten en DENC!-STUDIO een antwoord geboden op de wedstrijdvraag. Het project werd toegewezen in twee rondes.

Met enige trots kunnen we melden door de jury en het opdrachtgevend bestuur te zijn aangeduid als laureaat.

Joris Bourgeois

ERVEN MET EERBIED

De site beschikt over een gevormde en herkenbare identiteit. Ze lijkt een brug te slaan tussen heden en verleden, braak en gebouwde grandeur, tussen sereniteit en “de chaos van de Dorpsstraat”.
De Catharina kerk is een waardevol gebouw met een imposant karakter en ook het omliggend plein presenteert een sterke uitstraling.

Het ontwerp splitst de potentiële bouwenveloppe op in kleinere modules rond een centraal en groen binnenplein, refererend naar de vroegere begijnhoftypologie.

Door de “dansende kroonlijsthoogtes” krijgen zowel de aanliggende straten als het binnengebied een betere bezonning en speelsere beleving.
De kleine korrel, alsook het mazennet van steegjes, aansluitend bij de bestrating rond het Kerkplein, zorgt voor een goede doorwaadbaarheid van de site en de omgeving.

De kerk behoudt zijn dominante functie: “WONEN ONDER DE KERKTOREN”.