Nanopixel

PLAATS

  • BE | ANT | ANTWERPEN

PROGRAMMA

  • gemengd; hoofdzakelijk residentieel

OPDRACHTGEVER

  • RE-VIVE

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • architectuur (i.s.m. CAAN | AREAL)
  • studies duurzaamheid

STATUS

  • finalist kandidatuur/architectuurwedstrijd

AWARDS

  • 2015: derde laureaat (in team) competitie CADIX A5 ANTWERPEN

PANDSGEWIJZE GELEDING

Het bouwblok werd opgedeeld in diverse panden, die qua schaal refereren naar “stedelijke pakhuizen”.
Er werd een schakeling van verwante gebouwen nagestreefd, met toch een eigen identiteit. Zonder elkaar af te troeven, profileren de panden zich zelfzeker “als zelfstandige pakhuizen”.
Bij het ene bouwblok werden de niveaus in de gevel duidelijk gearticuleerd in horizontale belijningen. Andere gevels zijn dan weer “egaler”, waardoor enkel de gevelopeningen een indicatie geven van de diverse niveaus.
De vormgeving van de plint werd afgestemd op het achterliggende programma: van wonen tot werken tot bouwblok- en buurt ondersteunende functies.
Door de voorgevels statig op de rooilijn te positioneren en door openingen/onderbrekingen/in-en-uit-gangen te beperken, werkt het gesloten karakter van het bouwblok als geheel voor de wijk structurerend.

De beoordelingscommissie was enthousiast over de collectieve beleving als belangrijke rode draad doorheen de verschillende lagen van het ontwerp. De collectiviteit vertaalde zich in ruimtelijke organisatie en programmering.

Nanopixel

STEDELIJKE CONTEXT

De zuidelijke afbakening van het bouwveld A5, maakt dat de kop van het bouwblok in de zichtas komt te liggen van de Amsterdamstraat/Londenbrug.
Gezien de context hier vraagt om een meer prominente oplossing, werd de hoek hoger opgetrokken.

De specifieke ligging van de zuidelijke kop, maakt hem op de onderste bouwlagen minder (tot niet) geschikt voor wonen. Een buurtsupermarkt leek ons hier op zijn plaats.

Nanopixel

LEVENDIG BINNENGEBIED

De pandsgewijze opbouw werd niet enkel vertaald in wisselende kroonlijsthoogtes en gevelarticulaties. Door ook te spelen met de diepte der panden, ontstaat een gedifferentieerd en dynamisch binnengebied op menselijke schaal.

Nanopixel

AND THE WINNER IS...

Uit 17 inschrijvers strandde ons team op een verdienstelijke podiumplaats.

Het bod van concurrerend ontwikkelaar CIPnv bedroeg met 18M€ méér dan het dubbele van het door de verkoper gevraagde minimum-bod van 7.8M€. Dit werd door de beoordelingscommissie dermate “uitzonderlijk gunstig beschouwd” dat het maximum van de punten (100/100) werd toebedeeld.