Luc Roymans

PLAATS

  • BE | O-VL | MERELBEKE

PROGRAMMA

  • nieuwbouw | residentieel | eengezinswoning

OPDRACHTGEVER

  • samenhuizen

OPDRACHT DENC!-STUDIO

  • architectuur
  • studies technieken
  • studies energie
  • EPB-verslaggeving

STATUS

  • voorlopige oplevering: 2013

VERDICHTEN ZONDER SCHAALVERGROTING

Het project werd ontwikkeld binnen een stedenbouwkundig kader dat, als gevolg van een typische jaren 90 verkavelingswoede, de architect uitdaagde tot nadenken over een nieuwe manier van wonen.

Er werd besloten de kavel op te splitsen in twee kleinere loten om er een gekoppelde dubbelwoonst te kunnen op voorzien. Hiermee vormt het project een uitzondering in de buurt, waar alle andere woningen duidelijk individueel afleesbaar en vrijstaand staan ingeplant.
Door nu twee gezinnen te kunnen huisvesten op de voormalige kavel, waar toen slechts één woning op mocht worden gebouwd, kon een verhoogde densiteit worden gerealiseerd zonder forse schaalvergroting.
De twee woningen zijn elk bescheiden in omvang en ogen aan de buitenzijde visueel als één geheel.
Mede door sobere vormentaal en streekeigen materiaalgebruik stelt het project zich absoluut niet dominant op, maar integreert het zich netjes in zijn omgeving.

De twee gezinnen zijn familie van elkaar. Enerzijds vertoeven ze graag samen; anderzijds blijft ook privacy belangrijk. De strikte grens tussen beide bouwloten werd niet overal even hard gemaakt.
Aan voorzijde bewerkstelligt een lage beplanting een fysische scheiding, maar blijft visueel contact gemakkelijk.
Aan achterzijde kozen beide opdrachtgevers er voor om de grens tussen beide loten langzaam te laten vervagen. Visueel werd dit tot stand gebracht door eerst een betonnen scheidingsmuurtje te voorzien ter hoogte van de terrassen; waarna dit over gaat in een zachte groene haag en enkele meters verder zelfs volledig verdwijnt in een open tuin. In gebruik versmelten in deze tuinzone beide loten als het ware tot de originele kavel.

NO NONSENS

In beide woningen werden de leef- en slaapruimtes zoveel mogelijk aan de open gevels georiënteerd, zodoende de zonnewinsten te benutten en de relatie met de tuin te maximaliseren. Berg-, technische en natte ruimtes werden dan weer langsheen de blinde scheidingsmuur georganiseerd. Het ontwerp combineert alzo ruimtelijke kwaliteiten (~ lichtinval, zicht- en looplijnen) met praktische gebruikswaarden.

Omdat de woningen, behalve enkele speelse variaties in de raamverdeling en gepersonaliseerde indelingen, zowel qua ontwerp als materiaalgebruik een spiegeling zijn van elkaar, ontstond een compact duidelijk afleesbaar volume, goed geïsoleerd, luchtdicht en koudebrugvrij.