specht studio

De Stad Gent vertrouwt niet enkel op de deskundigheid van haar eigen medewerkers maar vraagt ook m.b.t. beeldbepalende projecten op geregelde basis gericht extern advies.
De Kwaliteitskamer bestaat uit de stadsbouwmeester als voorzitter en 6 externe deskundigen.
Deze deskundigen hebben een uiteenlopende achtergrond: architectuur, stedenbouw, erfgoed, landschap, publieke ruimte en infrastructuur.
Dit laat toe dat de Kwaliteitskamer de ruimtelijke kwaliteit breed en geïntegreerd kan benaderen.
De externe deskundigen worden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen voor zes jaar.
De Kwaliteitskamer wordt om de drie jaar voor de helft vernieuwd.
Er wordt naar gestreefd dat maximum twee derde van de externe deskundigen van de Kwaliteitskamer hetzelfde geslacht hebben.

Net voor het zomerverlof werd een oproep gelanceerd in de zoektocht naar nieuwe leden.
Begin september werd de kandidatuurstellingsperiode afgesloten, waarna een beoordelingscommissie de inschrijvingen evalueerde.
Hierbij werden volgende criteria gehanteerd: ontwerpervaring, vakexpertise, ervaring in begeleiding van ontwerpprocessen, diversiteit.
Na afweging van de motovaties en lettend op de gewenste inhoudelijke verdeling van de expertisegebieden, heeft de beoordelingscommissie 3 experten geselecteerd als nieuw lid van de Kwaliteitskamer.
DENC-STUDIO is trots dat de kandidatuur van haar bestuurder Bart Cobbaert werd weerhouden als expertprofiel “architectuurontwerp met focus op stedelijke en duurzame bouwprojecten”.
Het mandaat start in januari 2024.

De Kwaliteitskamer komt tweewekelijks samen voor een vergadering van een halve dag. Met open blik komen toelichting, vragen, discussie én advies aan bod.
Het advies van de Kwaliteitskamer staat autonoom ten aanzien van de werking van de stedelijke diensten.