Sinds 2017 realiseert VENECO de uitbreiding van het bedrijventerrein DE PRIJKELS.
DE PRIJKELS is gelegen langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Deinze, Nazareth en Kruisem.

Het bedrijventerrein is opgedeeld in 5 deelzones. DE POORT vormt de toegang.
Medio 2021 schreef VENECO een mededingingsprocedure met onderhandeling uit ter verkoop van twee percelen grond, gekoppeld aan de verplichting tot realisatie en uitgifte van twee bedrijfsverzamelgebouwen.
Ter opmaak van de ruimtelijke randvoorwaarden liet VENECO voorafgaand een masterplan uitwerken. Vanuit deze voorstudie bleek een ontwikkeling van 20'000m²BVO mogelijk. De gebouwen dienden te worden geïntegreerd in een dense groen- en belevingsomgeving, met ondergrondse parkeerfaciliteiten.
Verder sprak VENECO de wens uit binnen het verkeerseiland een landschappelijk kunstproject te willen integreren hetwelke de betekenis van de centrale ligging van het bedrijventerrein als economisch knooppunt in de regio weet te onderstrepen.

Met trots kondigen we aan deel uit te maken van het winnend team.

We citeren even letterlijk het beoordelingsverslag:

"(...)

Stedenbouwkundig concept

Het ontwerp is algemeen zeer verfrissend en aantrekkelijk. De sfeer en identiteit sluiten naadloos aan bij het opzet van het masterplan en de ambities van Veneco.

Zuivere en sterke volumetrie met herkenbaar silhouet dat vanop afstand de gepaste uitstraling geeft aan de poort. De drie volumes zijn duidelijk familie van elkaar maar hebben elk een eigen karakteristieke toets. De grote uitsparingen in de dakterrassen verbijzonderen elke toren en geven vanuit de verschillende perspectieven een licht variërend beeld. Het bomen-dak rondom de torens geeft de juiste sfeer en schaal aan de ruime buitenruimten en bouwvolumes.
De inplanting en de relatie van de sokkel met de omgeving is sterk geïntegreerd in de structuur van zijn omgeving. Het verhaal van het karrenspoor met het historische en nieuwe landschap is goed uitgewerkt.
Op het maaiveld wordt een herbergzame groene omgeving gecreëerd. Ook de afwikkeling van de verschillende vervoersmodi is goed uitgewerkt. Het mechanisch verkeer verdwijnt vlot onder of achter het landschap. De fietsers en voetgangers krijgen een verdiende plaats.

Landschappelijk aspect

Het landschapsontwerp is doordacht en goed gedetailleerd. Er is aangegeven hoe het groen door de tijd zal evolueren en groeien en hoe het doorheen de verschillende seizoenen zal ervaren worden. Het kunstwerk en het landschapsontwerp is bijzonder goed op elkaar afgestemd.

Functioneel aspect

Het programma is rijk en divers. De eerste bouwlagen hebben een mix van aanvullende diensten die de poortfunctie van de site waar kan maken. Interne trappartijen en vides verbinden de functies met de sokkel. De overgang van de fietspaden naar de fietsbergingen en de onthaalruimten zitten goed. De indeling is eenvoudig en makkelijk te herbestemmen tot andere functies De relatie van binnen de kantoren naar buiten is sterk en wordt waargemaakt door middel van brede ramen en een volwaardige buitenruimte per verdieping.

Architecturaal aspect

De gevels zijn sober opgebouwd. De verhoudingen van de raampartijen in relatie met de luifel en de gevelvlakken zijn harmonieus en krachtig.
Het interieur is goed uitgewerkt. De materialen sluiten aan bij de sobere en heldere identiteit van het project.

Structureel aspect

De gebouwenstructuur is eenvoudig en consequent. De constructieprincipes van de luifels zijn goed uitgewerkt.

(...)".

Vivid-Vision

TEAM