DENC-STUDIO is trots een Future-Fit Pioneer te zijn.

Een Future-Fit Pioneer is een bedrijf dat zich engageert om een Future-Fit Business te worden en jaarlijks te rapporteren over de voortgang richting future-fitness.
Ons engagement: https://futurefitbusiness.org/development-council/denc-studio/

De Future-Fit Business Benchmark is een management tool, ontwikkeld op basis van 30 jaar wetenschappelijk onderzoek omtrent duurzaamheid.
Het is één van de meest ambitieuze en alles overkoepelende duurzaamheidskaders voor bedrijven ter wereld.
Neem voor meer uitgebreide info even een kijkje op www.futurefitbusiness.org.

De Future-Fit Business Benchmark toont de weg naar een Future-Fit Society: een samenleving die milieu-herstellend, sociaal rechtvaardig en economisch inclusief is. In zo een samenleving kunnen alle mensen floreren binnen de draagkracht van onze eindige planeet.
Die samenleving wordt gevoed door een economie van toekomstgerichte organisaties en bedrijven, die een positieve kracht vormen richting future-fitness.