denc-studio

In 1907 richtte Ernest De Porre een katoenweverij op in Gentbrugge; tussen de Jules de Saint Genoisstraat en de Peter Benoitlaan.
Zo'n 20 jaar later volgde de spinnerij.
De fabriek kende een eerste hoogtepunt in 1937, toen er 476 personen werkzaam waren. De Porre was vooral gekend voor de kwaliteit van haar flanellen lakens. In de jaren 1960 bereikte De Porre een nieuw hoogtepunt door de export naar 25 landen.

Na een periode van achteruitgang werd in oktober 1980 het faillissement uitgesproken.
De Stad Gent kocht het fabriekscomplex in 1982. De gebouwen gaven ondermeer onderdak aan een seniorenclub, een jeugdhuis, de brandweer, het Rode Kruis, het MIAT, zelfs carnavalsverenigingen.
In 2008 en 2009 ging sogent over tot een opruim- en verhuisbeweging, waardoor de site terug grotendeels vrij kwam. Delen van de fabriek werden selectief gesloopt.
Aan de Jules de Saint-Genoisstraat werd een wijkpark (ontwerp Vandriessche Archtecten en buro voor vrije ruimte) van ruim 10’000m² gerealiseerd. De betonnen watertoren werd gerestaureerd, evenals de stoomturbine. De stoomturbine is een vrijstaand element geworden in het park, geplaatst onder een glazen bescherming. Ook de uitbreiding van de basisschool de Sportschool (architectuur Nero) en de bouw van het nieuwe Open Huis De Porre (architectuur TV_111) maken deel uit van de reconversie gecoördineerd door sogent.

denc-studio

In 2017 lanceerde sogent een mededingingsprocedure ter aanstelling van een private partner. Deze dient in te staan voor het ontwerp, de financiering, de realisatie en de uitgifte van de private ontwikkeling onder de publieke last van het uitvoeren van publieke omgevingswerken aan het (toekomstig) openbaar domein.
Het projectgebied is ca 1,13 ha groot en wordt aan de noordwestelijke kant begrensd door het wijkpark De Porre en aan de zuidoostelijke kant door de Peter Benoitlaan. Het omvat ondermeer een fabrieksloods met erfgoedwaarde en een oude brandweerkazerne.

denc-studio

Dankzij de realisatie van het wijkpark, het wijkcentrum en de uitbreiding van de Sportschool is de voormalige fabriekssite uitgegroeid tot een echt centrum van de buurt. Sogent stelt daarom zeer hoge verwachtingen aan de stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van het nieuwe woonproject, dat in een constante dialoog moet treden met de al gerealiseerde projecten op de site.
Van de private partner wordt verwacht dat hij de bijzonderheid van de bouwplaats vertaalt in een duurzame, hoogkwalitatieve ontwikkeling die zowel in gebruik als qua uitstraling representatief is voor de stad en het hoogstaande project ernaast.

denc-studio
denc-studio
denc-studio

De selectiefase weerhield vier kandidaten.
Deze mochten hun zogenaamd initiële offerte indienen eind november 2020 en kwalitatief inhoudelijk presenteren t.a.v. de beoordelingscommissie eind april 2021.
Eind juni 2021 kregen twee kandidaten een uitnodiging tot onderhandeling. De twee teams gaven het beste van zichzelf en leverden een verbeterd voorstel in februari 2022.
Nu is het wachten op de juryresultaten.

TEAM