denc-studio

De Hogeschool West-Vlaanderen (kortweg Howest) is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool.
Teneinde er geïntegreerde leef- en leeromgevingen te kunnen creëren, werd de afgelopen jaren geïnvesteerd in een zekere centralisatie.
Het nieuwste lesgebouw 'The Penta' werd in 2020 opgeleverd.
Het sluitstuk van de hervorming van campus Kortrijk Weide, wordt de herinrichting van het centraal gelegen voormalige Magdalenazwembad tot het kloppend hart van de campus.

denc-studio

Het in de jaren '60 gebouwde Magdalenazwembad was nog tot begin 2019 in gebruik.
Howest wil het beschermd monument nu een nieuw leven geven door het resoluut (maar met respect voor de geschiedenis) te renoveren en kwalitatief opnieuw in te richten, ten dienste van (en op maat van) de student en de omgeving.
In de zoektocht naar een ontwerpteam ging de Howest een samenwerking aan met de Vlaamse Bouwmeester.

Howest wenst een aantal functies in het gebouw onder te brengen die van de campus een geïntegreerde, faciliterende en inspirerende omgeving maken, en wenst deze functies ook open te stellen voor buurtbewoners en anderen. Het gaat om:

  • een restaurant voor studenten en bezoekers;
  • een bibliotheek met stille werkruimtes en concentratiewerkplekken, projectruimtes en vergaderzalen
  • een ontspannings- en activiteitenruimte voor de community van internationale studenten
  • polyvalente zalen en een kleine aula voor studentenorganisaties en gebruik door derden
  • een conciërgewoning en een aantal logistieke nevenfuncties.

Met deze invulling moet het Magdalenazwembad een zinvolle aanvulling gaan vormen op de andere gebouwen van de campus, die een meer opleidingseigen en/of dienstengericht karakter hebben.
Dit gebouw zal, nog meer dan de andere, studenten en derden verwelkomen en daardoor de bruisende leefgemeenschap van Howest kenmerken.

Met trots brengen we het nieuws dat het architectenteam DENC-STUDIO+ARCHIPL werd aangeduid als laureaat 00.4106 BWMSTR .
MOUTON zal in onderaanneming de stabiliteitsstudies verzorgen.