denc-studio

Lange tijd maakten de Oude Dokken - het gebied tussen de Dampoort en de wijk Muide - deel uit van het Gentse havengebied. Maar in de tweede helft van de 20ste eeuw werden schepen alsmaar groter en bleek er in het gebied rond het Achterdok, het Handelsdok en het Houtdok geen ruimte meer voor uitbreiding. Toen het Havenbedrijf besliste om haar activiteiten te verhuizen en zich definitief uit het oude havengebied terug te trekken, werk het tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe bestemming voor deze bijzondere site. Sogent kreeg van de Stad de opdracht om de herbestemming te coördineren.

Een strak plan, dat was er nodig om dit waardevolle gebied opnieuw in te vullen.
Het masterplan voorstel van OMA werd als laureaat gekozen. Zij presenteerden een “brochettemodel”, waarbij langsheen het water bebouwing wordt afgewisseld met groene publieke ruimtes. Het plan is nog altijd de basis voor de ontwikkeling van dit nieuw stukje stad.

denc-studio

Aan de Schipperskaai werd eerst het middenveld aangepakt. Inmiddels is de Melopee school (XDGA) in gebruik, en de Faar (SBA) en het Dek (BLAF) bewoond. De Bijoux (MAAT) en de Pergola (ONIX) zijn in opbouw.

denc-studio

Nu is ook de werf van DUBBELTUUPE (DENC-STUDIO) gestart. De kelder is inmiddels afgedekt.

DUBBELTUUPE betreft een cohousing project.
De woningen worden verrijkt met collectieve delen. Op het gelijkvloers aan de kade, vinden we een 160m² groot 'common house' met groot terras en zicht op het water.
De bewoners hebben inspraak in de programmering en inrichting. De bewonersgroep wordt hierin begeleid door Cohousing Projects.
Op het dak bevindt zich een 400m² grote tuin.

denc-studio