De Stad Gent kampt met een forse woonnood bij mensen met een laag inkomen. Daarom heeft de Stad beslist om extra in te zetten op bijkomende sociale huurwoningen. Om dit te realiseren zonder een extra druk te zetten op de sociale huisvestingsmaatschappijen, heeft de Stad samen met sogent een alternatieve mogelijkheid uitgestippeld.

Op basis van de procedure ‘aankoop goede woning’ van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal sogent als autonoom gemeentebedrijf woningen ontwikkelen die voldoen aan de richtlijnen en normen van VMSW. Hiertoe koopt sogent gronden aan, ontwikkelt deze om ze dan naderhands door te verkopen aan een sociale huisvestingsmaatschappij. De Design- and Buildprocedure is innovatief.

RECON BOUW NV stelde een bouwteam samen met als dienstverleners DENC-STUDIO (architectuur + integrale duurzaamheid), BLAF (architectuur), TECH3 (technieken), BURO4D (omgevingsaanleg).
Vandaag kregen we het heuglijk nieuws te zijn geselecteerd voor de competitie.