De gemeente Schelle vertrouwde “IGEAN dienstverlening” de regie tot de ontwikkeling van een projectzone aan de Frans Cretenlaan toe.
Na een selectieronde, een tussenjury voor de kwaliteitskamer, een eindjury en een extra vragenronde werd IMMPACT aangestipt als laureaat.
Ter uitwerking van het wedstrijddossier deed de Antwerpse ontwikkelaar beroep op de diensten van DENC!-STUDIO, De Architecten NV en Studio Basta.

De jury wist de sterke verwevenheid van het architecturale en stedenbouwkundige concept te appreciëren.
De kwaliteit van de individuele appartementen werd als ‘hoog’ gekwalificeerd en de genereuze collectiviteit werd gewaardeerd.
Ook de lage verhardingsgraad en de holistische benadering van duurzaamheid zijn de jury duidelijk niet ontgaan.
Op basis van de ingediende offertes, de presentaties en de bijkomende antwoorden op de vragen, kende de jury een score van 90% toe.