denc!-studio

De architectuurstage is het praktische vervolg op de academische opleiding.
Het is een boeiend, twee jaar durend leerproces waarbij theoretische kennis uitgebreid wordt getoetst aan de praktijk van het (ver)bouwen. Competenties en vaardigheden die tijdens studies werden verworven, worden tijdens de stage verder op punt gezet en geconcretiseerd. Onder de supervisie van een stagemeester maak de stagiair-architect kennis met de verschillende facetten van het beroep

Met trots kondigen we aan dat de stages van Sien Staelens en Barbara Vanbiervliet door DENC!-STUDIO, en bij uitbreiding ook de Orde van Architecten, positief werden geëvalueerd.
Beiden kregen ze een vaste bediendenjob als architect aangeboden binnen DENC!-STUDIO, dewelke ze met graagte omarmen. Everybody happy!