denc!-studio

Waarom bouwen we meer dan we nodig hebben?
Terwijl onze open ruimte schaarser wordt, hebben we nauwelijks oog voor de mogelijkheden van wat er al gebouwd is. Met de publicatie van 'Zwerfruimte - oplossingen voor een uit de hand gelopen bouwdrift' zet architectuur- en onderzoekspraktijk RE-ST de nodeloze groei van het gebouwde bestand op de agenda.

Zwerfruimte is gebouwde en onbebouwde ruimte die we samen hebben geproduceerd maar dagelijks onderbenutten. Het is ruimte die op verschillende schalen overal en nergens aanwezig is. Niemand weet hoeveel zwerfruimte er precies is. In het detecteren, in kaart brengen en activeren van zwerfruimte ligt zowel een taak als een kans besloten voor de architect.
Met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (NL) voerden RE-ST in 2014 een onderzoek naar ‘de winst van het niet-bouwen’, dat zoveel betekent als het oplossen van ruimtelijke behoeften binnen het bestaande ruimtelijke aanbod. Het onderzoeksproject ‘zwerfruimte’ werd in 2018 gehonoreerd met het BWMSTR label.

WANDERSPACE ZWERFRUIMTE is een uniek receptenboek voor een hoognodig ruimtelijk dieet.
Architectura.be mocht drie exemplaren van dit boek uitgegeven door nai010 uitgevers wegschenken. Een vroeg kerstcadeau.

Beste Kerstman

'Don’t rush for the answer, first challenge the question.'
Wij zien het 'uniek receptenboek voor een hoognodig ruimtelijk dieet' als de eerste en belangrijkste stap in circulair bouwen.
Vele architecten stellen zich deze eerste kritische vraag niet, niet in het minst vanuit financiële zorgen en/of schrik voor hun voortbestaan.
Het is fijn om zien dat RE-ST alzo ook een business weet te kunnen runnen.
Het boek is ongetwijfeld ruimtelijk en financieel inspirerend.
RESpecT

Geprikkeld door de ARCHITECTURA nieuwbrief, solliciteren wij graag naar een exemplaar van ZWERFRUIMTE voor onder de kerstboom.
Missen we deze kans, dan nog zullen we het boek bestellen. Basiswerken moet je nu eenmaal in de kast hebben staan.
Vanuit een duurzame ingesteldheid zijn wij minstens even gelukkig met een digitale ipv papieren versie.

Onze motivatie heeft de auteurs en de kerstman weten te overtuigen.
Vandaag ontvingen we het leesvoer voor vakantie.

THX!