In januari 2019 polste de Federatie Vrije Beroepen naar de bereidheid van Delphine Deceuninck, zaakvoerder van DENC!-STUDIO, om te zetelen in de Stuurgroep Oost-Vlaanderen. Delphine ging hierop in.

Woensdag 9 september 2020 ontving DENC!-STUDIO in haar nieuw kantoor de maandelijkse vergadering van de Stuurgroep.

Geert De Rycke

De Federatie Vrije Beroepen (FVB), aangesloten bij UNIZO, is dé representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep.

De belangen, erkenning en specificiteit van de vrije beroepen en vrije beroepers krachtig maar correct behartigen is de kernmissie van FVB.
FVB benadrukt daarbij de cruciale rol die de vrije beroepers spelen in onze maatschappij, en de randvoorwaarden die nodig zijn voor de bescherming van zowel het algemeen belang als het belang van de individuele cliënten of patiënten.
Voor deze belangenbehartiging werkt FVB zowel via politieke contacten en diverse externe mandaten, als via de pers en sociale media.

Bij de opstelling van nieuwe wetten en regels is het belangrijk dat er voldoende rekening wordt gehouden met de specificiteit van de betrokken beroepen.
Om te bewaken dat dit effectief gebeurt, steunt FVB op diverse externe mandaten die van belang zijn voor de sector van het vrije beroep, en waar nodig op uitstekende contacten op alle beleidsniveaus, van de Dorpsstraat tot de Wetstraat.

Als koepel van duizenden vrije beroepers en meer dan 25 representatieve organisaties van vrije beroepen, is de Federatie Vrije Beroepen uiteraard een belangrijke spreekbuis voor de sector. Daarmee gaat een grote verantwoordelijkheid gepaard, en die wordt dan ook met zorg bewaakt, opdat de persberichten niet alleen een breed gehoor vinden maar ook ernstig genomen worden.