Schijnzelfstandigheid is in het architectenberoep een zwaard van Damocles.

Tot op de dag van vandaag werkt het overgrote deel van de (jonge) architecten als zelfstandige in een architectenbureau onder het hiërarchisch gezag van een zaakvoerder, zonder hierbij zelf werk en/of werktijd te kunnen organiseren. Ze kunnen niet ten volle beslissen met wie ja-dan-nee zaken te doen.

Schijnzelfstandigen moeten weten dat ze nauwelijks tot geen sociale bescherming genieten.

Ze kunnen in de basis niet terugvallen op een gewaarborgd loon in periodes van arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte. Ze hebben geen recht op een vooropzeg of een opzeggingsvergoedingen als hun overeenkomst wordt verbroken.

Schijnzelfstandigheid wordt aanzien als een vorm van sociale fraude.

Door schijnzelfstandigen in te zetten, ontlopen werkgevers immers patronale lasten die ze normaliter verschuldigd zijn in het kader van de loondienst.
Een eventuele herkwalificatie kan zware gevolgen hebben. Werkgevers dreigen dan achterstallige RSZ-bijdragen, loonbestanddelen zoals vakantiegeld en/of ontslagvergoedingen te moeten ophoesten.

Om deze en andere redenen overwegen meerdere architectenbureaus de overstap.

Niettegenstaande dit binnen de sector als een positieve historische evolutie kan worden aanzien, is het voor vele concullega's een sprong in het ongewisse. Dewelke zijn de formele en wettelijke verplichtingen? Wat doet een sociaal secretariaat? Wat is de impact op het financiële en organisatorische plaatje?

Het Netwerk Architecten Vlaanderen, kortweg NAV, heeft antwoorden op voorgenoemde en andere vragen nu gebundeld in een handige pocket.
Voor NAV-leden is de publicatie gratis; niet NAV-leden betalen 20€.

Mede gezien DENC!-STUDIO in deze materie al 15 jaar een voortrekkersrol vervult, sieren we de kaft van de pocket. Hier zijn we fier op!

Klaas Verdru