LEIEDAL is een streekintercommunale werkzaam voor 13 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen.
Naast een werking rond economie, e-government, stedenbouw en leefmilieu, realiseert en begeleidt de intercommunale ook woonprojecten in haar participerende gemeenten. LEIEDAL wenst hiermee kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare voorbeeldprojecten te realiseren op complexere sites. In de eerste plaats levert LEIEDAL zelf reeds tal van inspanningen in het openbaar domein. Denk hierbij aan omgevingswaarde, toekomstwaarde, belevingswaarde, gebruikswaarde, architecturale waarde.

Maar LEIEDAL wil ook kwaliteit en samenhang bewerkstelligen op private bouwpercelen. Ze doet dit ondermeer via stedenbouwkundige voorschriften en gerichte verkoopsvoorwaarden.
Om ook private opdrachtgevers enthousiast te kunnen flankeren met geëngageerde ontwerpers, stelde LEIEDAL via de WINVORM selectieprocedure de architectenpool voor 'HEDENDAAGS WONEN IN DE RIJ - REGIO ZUID-WEST-VLAANDEREN' samen.
DENC!-STUDIO is verheugd te zijn geselecteerd.

WINVORM staat voor 'West-Vlaanderen in Vorm', een platform over vernieuwende thema’s in ruimtelijke kwaliteit. Het ontstond in 2000 als een gezamenlijk initiatief van de intercommunales LEIEDAL en WVI, de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, de VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ en de VLAAMSE BOUWMEESTER. Naast de oproep WinVorm en de lezingenreeksen selecteert het platform, op vraag van één van de partners of een ander openbaar bestuur ook architectenpools.

De architectenpool zal ingezet worden voor de bouw van rijwoningen op het woonproject ‘Sneppe’ in Deerlijk en ‘Bramier’ in Lauwe, maar evenzeer bij gelijkaardige bouwopdrachten, waaronder eventueel vervangbouw in kernen. In de verkoopsvoorwaarden van deze woonprojecten verplicht de Intercommunale Leiedal de toekomstige bouwheren een architect te kiezen uit de architectenpool APW 1901. De architectenpool heeft een geldigheidsduur van 4 jaar.