In de zoektocht naar een ‘architect voor de inrichting van een casco nieuwbouwvolume als kunstenacademie’ werd onder de vleugels van de aanbestedende overheid 'Stadsbestuur Veurne' een bestek opgesteld door de 'Afdeling Grondgebiedszaken'.
De inrichting werd geraamd op grootteorde 2,5M€. De aankondiging werd nationaal én Europees aangekondigd begin januari 2019.

Diverse creatievelingen en technici reorganiseerden hun agenda, zetten hun beste beentje voor en dienden een voorstel in vóór de deadline 5 maart 2019.
Vele onvergoede overleg- en ontwerpuren, tekeningen en teksten later lezen we in notulen van de zitting van College van Burgemeester en Schepenen:


(…)
Er dient derhalve te worden vastgesteld dat er sprake is van onjuistheden, minstens van onduidelijkheden in het Bestek waardoor de stad Veurne zich niet aan de bestekbepalingen kan houden.
Bovendien komt het College van Burgemeester en Schepenen tot het voortschrijdend inzicht dat de aanstelling van een zelfstandig en erkend architect – zoals bedoeld bij de omschrijving van het wettelijk beschermd beroep – niet noodzakelijk is om dit project tot een goed einde te brengen.
(…)
Rekening omtrent met het voorgaande, is het aangewezen de opdracht stop te zetten.
(…)

JAMMER
Door de stopzetting van de procedure, zijn er geen laureaten.

Immer sportief wensen we bestuur en bevolking van Veurne het beste.