Klimaatverandering en een tanende biodiversiteit zijn de grootste problemen van onze tijd. Gebouwen en de bouwsector spelen daarin een grote rol. Ze zijn goed voor bijna 40% van de energiegerelateerde uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Daarnaast hebben ze ook een aanzienlijke invloed op onze natuurlijke habitat.
Er is nood aan een paradigmaverschuiving binnen de bouwsector, willen we tegemoetkomen aan de noden van onze maatschappij zonder daarbij de ecologische grenzen van onze planeet te overschrijden.
Samen met onze klanten moeten we streven naar gebouwen, steden en andere infrastructuur als ondeelbare componenten van een groter, voortdurend vernieuwend en zelfvoorzienend systeem.
De kennis en technologie zijn voorhanden om te starten met die transformatie. Hetgeen ontbreekt is collectieve wil en durf. We zijn ons hiervan bewust en verbinden ons ertoe om onze werkwijze te optimaliseren om zo te komen tot architectuur en stedenbouw die een positievere impact hebben op onze leefomgeving.

In navolging van het Britse initiatief Architects Declare lanceerde ARCHITECTURA.BE een Belgische versie.

ARCHITECTURA.BE kon voor dit initiatief rekenen op de steun van een twintigtal founding members uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië: DENC!-STUDIO, ÁRTER architects, B2Ai, OMGEVING, RE-ST, META architectuurbureau, BINST Architects, , BLIEBERG architects of a circular economy, Philippe SAMYN and PARTNERS, Lowette & Partners architects, a2o architecten, CONIX RDBM Architects, dmvA Architecten, CERAU, Archi 2000, l’atelier d’architecture mathen, Stéphane Beel Architects, BOGDAN & VAN BROECK, B-architecten, Eld en Stramien.
DENC!-STUDIO is uitermate fier één van deze grondleggers te zijn!

Ligt u de klimaat- en milieuproblematiek als confrater-architect u ook nauw aan het hart? Onderteken dan zeker dit manifest.
Zodra voldoende handtekeningen zijn verzameld, zal ARCHITECTURA.BE het manifest en de lijst met de deelnemende architecten overmaken aan de betrokken ministers.
Samen met enkele founding members zal ze ook een afspraak aanvragen met één of meer ministers om de bezorgdheden van het architectenkorps op vlak van klimaat en biodiversiteit toe te lichten.
Alvast bedankt voor uw steun.