Bouwen in overstromingsgevoelig gebied is niet vanzelfsprekend en houdt risico’s in.
De overheid kan uw bouwvergunning weigeren. Terecht! Bijvoorbeeld als het gaat om een nieuwe woning in een verder nog ongerept gebied.
Het is heel belangrijk om op weldoordachte plaatsen voldoende overstromingsmogelijkheden te behouden en/of te herstellen.

Krijgt u wel toestemming, dan gaat die meestal gepaard met strikte voorwaarden.
Deze woning staat op pootjes. Het vloerniveau ligt 30cm hoger dan het historisch hoogst gekende waterpeil aldaar.
Om voldoende volume te laten voor het water, werd het terrein niet opgehoogd.
Dit en nog een pak meer kunt u lezen in een toegankelijk artikel in Ik ga Bouwen en Renoveren.

Wie op zoek is naar informatie over waterbewust en waterrobuust bouwen, kan terecht op de portaalsite www.waterbewustbouwen.be. , een initiatief van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV).