denc!-studio

De Gentse projectsite is gelegen aan de Gasmeterlaan, langsheen het Verbindingskanaal.
Het huidige straatbeeld wordt bepaald door kleinschalige stadswoningen enerzijds en wat forsere "kade architectuur" anderzijds. Vooral t.h.v. de Tondelier site vinden we de grootschaliger gebouwen.
Het toegestane bouwvolume van 4 bouwlagen met teruggetrokken 5e bouwlaag, geeft aan dat aldaar op termijn meer forsere gebouwen zullen verschijnen.

Door het gebouw op te splitsen in een frontgevel op de voorbouwlijn en een teruggetrokken gevel, ontstaat een volumetrische oplossing die beide gebouwschalen verzoent.
Deze beweging geeft ook wat zuurstof aan het naastgelegen gebouw van architect Wim Goes, een kwalitatief gebouw waar we zorgzaam tegenaan willen bouwen.

Het wedstrijdontwerp voorziet 10 appartementen.
In de linker terugliggende beuk vinden we 5 identieke eenheden (type 2/3) boven elkaar geschakeld, vanuit bouwkundig akoestisch en financieel oogpunt kostenefficiënt. De doorzontypologie schenkt vooraan zichten op het water, achteraan op de binnentuin. In de rechter beuk vinden we types 1/2 en 3/4.
Op het gelijkvloers werd een doorsteek voorzien naar de binnentuin. De aanleg zal rekening houden met de toegankelijkheid van de fietsenstalling, het maximale gebruik van de open ruimte, alsook met de privacy van de aangrenzende gelijkvloerse units.

De Stad Gent oordeelde in het juryrapport ondermeer:
"(...) Door de plaatselijke terugsprong van de voorgevel, wordt de grootschaligheid van het gebouw gebroken en sluit het gebouw op een kwalitatieve wijze aan op het aanpalende gebouw aan de linkerzijde. De architectuur is sober en de kleurstelling is passend. De volumewerking van de terugsprong, de uitkragende terrassen, het terugliggend metselwerk, de metaalstructuur en de materialisatie bieden eigenheid aan het gebouw (...)".

DENC!-STUDIO werd als best gerangschikte inschrijver als laureaat aangeduid en de opdracht toegewezen.

denc!-studio