denc!-studio

De appartementsgebouwen op de hoeken van het bouwblok - gevormd binnen de Rooigemlaan, Gaaipersstraat en Boomstraat - maakten deel uit van een sociaal woningbouwproject daterend van 1928, opgetrokken o.l.v. bouwkundige Paul De Taeye en aannemers Van Kerkhove & Gilson.

Gezien de waarneembare slechte staat, ondermeer in relatie tot de van toepassing zijnde energetische regelgevingen, werden de gebouwen gesloopt.

In de plaats komt een emo/socio vastgoed project, waar mensen met een diagnose van autisme (weliswaar zonder verstandelijke beperking) in een aangepaste woning zullen kunnen samenleven met “valide” mensen.
Inclusief beleid’ wil het ondersteuningsproces zo weinig mogelijk afzonderlijk of uitzonderlijk laten gebeuren, maar zo veel mogelijk ‘gewoon’ in een huis in de straat. Het aantal bewoners met een beperking zal minimaal de helft zijn van het aantal vergunde woonentiteiten.

Ondermeer de architectuur (oa: hoekgebouwen dewelke hoger uittorenden dan de omgevende bebouwing), het gelijk kleurgebruik en de zelfde materialisatie, verhieven de hoekgebouwen tot “structurerende elementen” in de directe stedenbouwkundige omgeving.

DENC!-STUDIO is van oordeel dat respect voor het voormalig gelinkt architecturaal voorkomen van de hoeken en hun gevels, mede de inzet is van deze opdracht. We willen de “baken”-functie dan ook in ere herstellen. Liefst met zo weinig mogelijk afbreuk aan de status van het oude massieve.
Baksteenarchitectuur leent zich hier perfect toe. Historische stijlkenmerken (bv. diverse metselwerkverbanden) worden afgewisseld met meer hedendaagse elementen (bv. raamcassementen).

denc!-studio