Op 10 augustus werd onze nieuwe website gelanceerd.
Naast een teamvoorstelling, vindt u hier ondermeer: een selectie van projecten, enkele nieuwsberichten, antwoorden op veelgestelde vragen, lijstjes publicaties en awards.
We ambiëren u jaarlijks minstens een 12-tal nieuwe projecten te presenteren. De projectfiches omvatten beeldmateriaal, kengetallen en vaak nog wat extra duiding.

Nagenoeg gelijktijdig startten we met de een bedrijfspagina op FACEBOOK en INSTAGRAM.
Hier vindt u geen uitgebreide projectfiches.
Door wekelijks wat op te laden, willen we u korter op de bal informeren en u blijven prikkelen. De beeldendatabank zal snel aandikken.
We hopen u te mogen verwelkomen als volger. Visit! Like! Share!