denc!-studio

Via voorkooprecht kwam het pand 'Heernislaan 55-62 Gent' in handen van de sociale huisvestingsmaatschappij ABC. Gezien de huidige indeling niet voldeed aan de wensen, werd een besloten wedstrijd uitgeschreven voor een vervangingsbouw.
DENC!-STUDIO werd als laureaat voorgedragen.

denc!-studio

Door in de tuinzone t.h.v. het steegje een pergola-constructie te voorzien worden de twee woningen geconnecteerd met het appartementsgebouw. Op de pergola kunnen klimplanten groeien.
Een afgemeten transparantie laat een gefilterde blik op de collectieve binnentuin. Deze aanpak verbetert de ruimtelijke condities van het beluikje (heden aldaar een visueel hard afgesloten bergplaats) en creëert alzo ook een meerwaarde voor de nabije buren.
De “binnen”gevels rond de tuin zien we niet als “achtergevels”, maar als volwaardige façades.
De stalen materialisatie en frisse kleur van de pergola sluiten aan bij de terras-voorzetstructuur, ballustrades, inkompartijen en toplaag van het appartementsgebouw.

De zon is niet alleen een belangrijke bondgenoot in het streven naar een betaalbaar en energieneutraal project; zongerichte projecten brengen ook sfeer in de woonkamer.
De woningen zijn als een doorzontypologie uitgewerkt; de leefruimte grenst aan de straat én een achterliggend tuintje.
Mede om akoestische redenen keert het appartementsgebouw zich iets meer af van de drukke Heernislaan en spoorweg. De terrassen zijn zuidwest georiënteerd.